Internationaal25 okt '16 18:18

2,8 miljard euro naar Griekenland

Auteur: Noémi Prent

Europa heeft 2,8 miljard euro overgemaakt naar Griekenland. Dit geld werd eerder niet uitbetaald omdat er niet genoeg vaart werd gemaakt met hervormingen en bezuinigingen in het Zuid Europese land. Nu gaat dat volgens rekenmeesters van het Europese steunfonds (EMS) wel goed.

Foto: ANP
Foto: ANP

Volgens correspondent Nikos Lanser zijn er inderdaad wat stappen gemaakt. 'De stappen zijn vooral te vinden in beperking van de overheidsuitgaven', legt hij uit. 'In de afgelopen tien maanden is er meer dan drie miljard niet uitgeven door de overheid, waardoor er een overschot is ontstaan voor aflossing en rente.' Het structurele tekort blijft echter bestaan. 'Deze ombuigingen betreffen een aantal procentpunten van het nationaal inkomen.'

Salarisuitstel

Het geld wat niet is uitgegeven kan bijvoorbeeld salaris zijn van Grieken die in overheidsdienst zijn. Dit salaris wordt dan later uitbetaald. 'De Griekse staat gaat met dit bedrag een aantal schulden terugbetalen die ze in de loop van de maanden hebben opgebouwd', vertelt Lanser.
De Griekse regering zegt de targets van 2016 gehaald te hebben. 'Wat betreft Europa is dit niet helemaal zeker', stelt de correspondent. 'Er zijn nog flink wat hordes te nemen. Als Griekenland aan een aantal voorwaarden niet voldoet, moet er extra worden bezuinigd.'

'Men wacht op groei die gaat komen'

Die Grieken zelf ondervinden nog steeds hinder van de crisis. 'De werkeloosheid is licht gedaald, maar haalt het niet bij de cijfers van Nederland', zegt Lanser. 'De werkeloosheid blijft boven de 24 procent: bijna een kwart van de beroepsbevolking.' Bovendien zijn de belastingen flink omhoog gegaan en neemt de consumptie af.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen