Internationaal13 nov '17 16:26

Zijlstra: 'De wereld is geen gezellige plaats'

Auteur: Kay Rutten

Nederland en meer dan twintig andere EU-landen gaan systematischer samenwerken op defensievlak. In Brussel werd dit door de EU-ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken vastgelegd.

(Foto: ANP)

Doel van de permanente structurele samenwerking (PESCO) is het gezamenlijk ontwikkelen van defensiecapaciteit en die beschikbaar maken voor militaire EU-operaties. 'Dat gaat op project basis, met groepjes landen tegelijk', verteld Europa-verslaggever Jesse Pinster. 'Nederland werkt al samen met België (Marine) en Duitsland (Landmacht).

Brussel

Volgens Pinster zou deze samenwerking er ook toe kunnen leiden dat landen samen gaan beslissen of ze missies buiten Europa willen laten doorgaan. 'Die beslissingsbevoegdheid blijft wel bij de landen zelf, Brussel gaat dus niet over Nederlandse militairen beslissen of ze uitgezonden worden.'

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Zijlstra is PESCO in ieder geval een goede ontwikkeling. 'De wereld is geen gezellige plaats', vertelt hij. 'We hebben te maken met een dreiging vanuit Rusland, het Midden-Oosten dat heel onrustig is rond de Perzische Golf en grote migratiebewegingen in Afrika.' Volgens Zijlstra leven we in en wereld waar we moeten oppassen en onze belangen moeten verdedigen. 'Daar hebben we een goede en sterke defensie voor nodig.'

Militaire transporten

Als een concreet voorbeeld van de nieuwe Europese samenwerking noemt minister Zijlstra het vervoer van militaire transporten. 'Nederland heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen om de doorstroom van militaire transporten te verbeteren. Deze moeten niet meer onnodig bij elke grens tegengehouden worden', legt hij uit. Het ontwikkelen van een platform waarop EU-landen kunnen samenwerken op het gebied van defensie is volgens Zijlstra 'echt een Europese stap voorwaarts.'

'Niet met ons spelen'

De samenwerking van de EU-landen is daarnaast een stevig signaal naar de buitenwereld toe zegt minister Zijlstra. 'Europa laat een vuist zien aan de hele wereld. Zowel aan bondgenoten zoals de Verenigde Staten en Canada, als aan landen en personen die wat minder gezellig zijn.' Volgens de minister laten we aan onze bondgenoten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. 'En aan de rest een waarschuwing: ga niet met ons spelen.'

PESCO-project

Ieder PESCO-project staat onder beheer van de lidstaten die eraan bijdragen. Het gaat dus niet om een Europees leger, benadrukken alle betrokken partijen. 'De nadruk van het samenwerkingsproject PESCO ligt het efficiënter uitgeven van defensiebudget', zegt Jesse Pinster. 'Nu zijn er bijvoorbeeld voor tanks 17 verschillende modellen in Europa in omloop.' Volgens de Europa-verslaggever moet dat in de toekomst gaan veranderen en er bijvoorbeeld gezamenlijk defensiemateriaal ingekocht worden. 'Het is een project van de lange adem, ze hebben het in Europa al sinds begin jaren '50 over intensieve militaire samenwerking.'

Onderstaande grafiek laat goed zien hoe versnipperd de Europese defensiebestedingen op dit moment zijn, in vergelijking met NAVO-bondgenoot de Verenigde Staten:

(Grafiek: NAVO)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen