Internationaal17 jan '18 17:27

'ECB moet schijn belangenverstrengeling voorkomen'

Auteur: Wesley Schouwenaars

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, ligt onder vuur vanwege zijn lidmaatschap aan de zogeheten 'Group of 30'. De groep wordt gezien als de 'Bilderberg groep' van de financiële wereld. Europarlementariër Paul Tang ziet graag meer transparantie.

Image
(AFP)

Tang legt uit dat het een 'geheimzinnige groep is waarvan het onduidelijk is hoe je er lid van wordt'. De groep bestaat deels uit bekende mensen uit de financiële wereld, maar ook uit bankiers van banken als JP Morgan en Goldman Sachs, zegt Tang. 'Maar ook een veroordeelde Argentijnse minister, veroordeeld voor verduistering.'

De Europarlementariër heeft vooral problemen met het gebrek aan transparantie bij de Group of 30. 'De ECB moet van alle twijfel ontheven zijn en mag niet de indruk wekken dat het toch stiekem beïnvloed wordt. Het past niet bij de publieke functie dat Draghi, boegbeeld van de ECB, aansluit bij zo'n geheimzinnige groep.'

Tang wil dan ook op zijn minst dat zaken goed gedocumenteerd worden. 'Het gaat eigenlijk om lobby. In het Europees Parlement hebben we ook een register voor lobbyisten. Dat heeft de Europese Commissie ook. Het is uitstekend dat de ECB contact heeft met participanten op de markt. Maar het moet wel duidelijk zijn wie daar komen, wat de agenda is en het liefst moeten er ook notulen zijn.'

'Lidmaatschap is onnodig'

Draghi zou al sinds 2015 niet meer bij bijeenkomsten van de Group of 30 aanwezig zijn geweest. Dat de ECB überhaupt nog aanschuift is eigenlijk onnodig, meent Tang. 'Ik stel vast dat de ECB de Ombudsman en mij niet heeft kunnen uitleggen waarom dit nodig is. Er zijn genoeg contacten met marktparticipanten op reguliere en vaak ook openbare plekken. Dat contact is er genoeg, daarvoor hoef je niet aan te sluiten bij een geheim genootschap.

Rol van ECB is veranderd

Tang hoopt dan ook dat het lidmaatschap een erfenis uit het verleden is, toen de ECB een hele andere rol vervulde dan dat ze nu doen. 'Men heeft een belangrijkere rol gekregen bij de toezicht op grote Europese banken. Dat maakt dat de rol van de ECB nog nauwlettender in de gaten moet worden gehouden. De houding die de ECB aanneemt bevalt me allerminst.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen