Internationaal8 feb '18 15:03

‘Balkan bij EU betrekken moet radicalisering tegengaan’

Auteur: Jolijn Mes

Lange tijd hield de Europese Unie de poort gesloten voor nieuwe lidstaten, maar nu gaat de deur langzaam open voor zes landen van de Balkan: Servië, Montenegro, Albanië, Macedonië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo. Goed voor de burgers daar, zegt oud-crisisdiplomaat Pieter Feith. Maar is het ook wel zo goed voor ons?

Pieter Feith
Pieter Feith (ANP/AFP)

‘Het betekent dat de politieke elite op de Balkan zich echt moet inspannen om er iets van te kunnen maken. Ze hoeven niet toe te treden, maar als ze dat willen, moet er op verschillende punten radicaal veel veranderen’, aldus Feith. ‘Dan spreek ik met name over hervormingen op het gebied van de rechtsstaat, corruptie, georganiseerde misdaad en het bijleggen van onderlinge bilaterale geschillen, zoals tussen Kosovo en Servië.’

Besluitvorming steeds moeilijker

Mochten al deze landen zich aansluiten, dan bestaat de EU straks niet meer uit 27, maar uit 33 lidstaten. En dat brengt andere problemen met zich mee, zegt Feith: ‘Dat betekent dat de besluitvorming steeds moeilijker wordt. Daarom wordt nu al aangekondigd dat er voorstellen zullen komen om niet met unanimiteit besluiten te nemen, maar met gewogen meerderheid. Dat is iets waarvan ik weet en denk dat de Nederlandse regering daar nogal bedenkingen over heeft.’

Als besluitvorming door middel van een gewogen meerderheid wordt ingevoerd, zou dat namelijk kunnen betekenen dat je als land besluiten moet aanvaarden waar de regering niet achter staat. ‘Het is misschien een onvermijdelijke ontwikkeling om bijvoorbeeld op het gebied van interne markten nog meer naar elkaar toe te groeien, maar als we blijven hechten aan het intergouvernementele karakter van de Unie, dan zullen er bedenkingen zijn.’

Lees ook: Waarom we ook windparken moeten bouwen op de Balkan

Rusland, Turkije en China

Toch is het een goede ontwikkeling om de Balkanlanden meer te betrekken bij Europa, denkt Feith: ‘De EU heeft de laatste jaren een beetje te weinig aandacht aan de Balkan besteed. Dat heeft een opening geboden aan landen als Rusland, Turkije en China om hun invloed uit te breiden op de Balkan. Dat wil Brussel nu tegengaan. De beste manier om dat te doen, is om dat perspectief te herstellen en ze duidelijk te verankeren aan het integratieproces.’

Radicalisering op de Balkan

Daarnaast is het zaak deze landen zoveel mogelijk aan onze borst te drukken, om zo onze eigen veiligheid te waarborgen. Volgens Feith valt het op hoeveel moskeeën er ieder jaar bijgebouwd worden op de Balkan: ‘Dat komt niet alleen uit Turkije, maar dat komt ook uit Saoedi-Arabië. Het Wahabisme breidt zich uit. Dat is geen oorlogszuchtige vorm van de islam, maar het geeft wel aanleiding tot radicalisering.’

‘Op dit moment is er niet onmiddellijk aanleiding om te denken aan de uitvoer van geradicaliseerde jongeren uit de Balkan naar onze landen toe, maar dat kan natuurlijk veranderen’, zegt Feith. ‘En als die landen straks ook visumvrij kunnen reizen in de EU, kan het risico natuurlijk toenemen. Gewelddadig religieus fanatisme hangt ook samen met het perspectief dat de jongeren wordt geboden. Het is dus van groot belang de hoge werkeloosheidscijfers te veranderen. Het houdt de jongeren van de straat en geeft ze een vreedzaam perspectief wat natuurlijk veel beter voor het land is en voor de samenleving.’


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen