Internationaal16 mei '19 14:55Aangepast op 16 mei '19 17:38

Lees en kijk terug: Het Grote BNR Europadebat

Auteurs: BNR Webredactie en Judith Laanen

Vanmiddag gingen Bas Eickhout (GroenLinks), Sophie in ’t Veld (D66), Malik Azmani (VVD), Derk Jan Eppink (FvD), Esther de Lange (CDA) en Paul Tang (PvdA) met elkaar in debat over dé Europese vraagstukken van dit moment. Lees de highlights hier terug.

16:00 | Debat gaat online nog even door

Lees ook: Het Europa Debat

De uitzending van het debat op de radio is voorbij, Bernard Hammelburg dankt de aanwezigen voor hun inzet. Op de livestream gaat het debat nog door tot 16u30.

15:48 | Deel 4: Pitches

Alle kandidaten krijgen nu de kans om in 30 seconden de kiezer te overtuigen.

Esther de Lange (CDA): 'In een veranderende wereld geldt: hoe bescherm je wat van waarde is? Zonder sterke EU zijn we gedoemd tot een bijrol in de wereld. Ze weigert tot de generatie te behoren die in Europa het licht uit doet.'

Paul Tang (PvdA): 'In een wereld met Trump, de chaos in Londen, Chinese expansie, Afrikaanse migratie moet EU meer dan ooit voor zichzelf en de waarden waar we voor staan opkomen. Maar EU moet ook een tegenmacht zijn tegenover tech-giganten en multinationals. PvdA wil een Europa van iedereen, bestrijd de grote en groeiende ongelijkheid.'

Derk Jan Eppink (FvD): 'De kosten van het klimaatbeleid gaan omhoog maar de koopkracht gaat omlaag. Als de belastingbetaler niet meer wil betalen, kan het klimaatbeleid in onze handen ontploffen.'

Eickhout (GroenLinks): 'Op 23 mei gaat u de kleur van het Europees parlement mede bepalen. We zitten daar namens de Groenen. Als je op hen stemt krijg je een groen en sociaal Europa.'

Malik Azmani (VVD): 'Sommige problemen kunnen we niet in ons eentje oplossen, zoals veiligheid. Klimaat, schone lucht beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. Ook in de Kamer heb ik gemerkt dat ik niet verder kom om de problemen van de mensen op te lossen, dat kan in de EU.'

Sophie in 't Veld (D66): 'D66 is voor Europa, al decennia zijn we daar heel eerlijk over, staat in onze oprichtingspapieren. Maar er is maar 1 partij die er eerlijk over is dat Europa ook de middelen nodig heeft om problemen op te lossen dus er moeten meer bevoegdheden naar Europa.'

Image

15:32 | Deel 3: Meer of minder EU?

Het derde blok van dit debat gaat over de macht van Europa. De Tweede Kamer wil de zin 'the ever closer union' schrappen uit de Europese verdragen. Is dit Europese superstaat nog het streven of moet de soevereiniteit van de landen terug?

Malik Azmani vindt dat Brussel meer focus en lef moet hebben, want sommige onderwerpen zijn niet alleen op te lossen, maar wel met daadkracht. Hij haalt uit naar In 't Veld die volgens hem de zin bijna als geloofsartikel ziet.

Sophie in 't Veld hoopt dat de VVD nog wat wijsheid van D66 overneemt: 'Premier Rutte wordt met de dag pro-Europeser. D66 ziet de EU niet als ideologie maar wel als manier om onze manier van leven te waarborgen.'

Het verbod op pulsvissen komt ter sprake, want Anne Fleur Dekker breekt in: de VVD vindt dat een slechte zaak, de zeebodem wordt op een betere manier gehanteerd. Nederland is vooruitgelopen op innovaties en technieken en daar is het mis gegaan, zegt Azmani.

D66 wil dat Europol een echte politiedienst wordt en er een Europese krijgsmacht komt. De VS trekken zich steeds meer terug uit transatlantische verhoudingen dus we moeten onze eigen klusjes klaren, zegt Sophie in 't Veld.

Eppink (FvD) vraagt zich af waarom In 't Veld zich nooit uitspreekt tegen de Franse premier Macron, met wie ze in de fractie zit, en die 'elke zaterdag gele hesjes in elkaar laat slaan'. 'Kletsverhaal', zegt ze. 'Politiegeweld wordt in volwassen rechtstaat onderzocht.' De discussie wordt afgekapt door debatleider Bernard Hammelburg want we moeten door.

Paul Tang (PvdA) pakt het moment en richt zich tot VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: zijn partij wil een ander Europa 'waar mensen niet door de bodem zakken.'

Esther de Lange (CDA) zegt dat nieuwe machtsstructuren niet nodig zijn. Eickhout wordt moe van de discussie meer of minder Brussel, 'dat vult een partij altijd zelf politiek in'.

15:17 | Deel 2: Migratie

We gaan door met het onderwerp migratie. Moet Fort Europa verder versterkt worden of deals gesloten worden met de regio?

Eppink (FvD) is voor Fort Europa, mét ophaalbrug erin, maar is tegen massa-immigratie: 'Dat zorgt voor veel verstoringen en onrust.' Hij wijst op Duitsland en Zweden, die last hebben gehad van de enorme toestroom van mensen, en prijst de premier van Hongarije voor het bedwingen van de mensenstroom.

Paul Tang zou niet lekker met vakantie gaan in Syrië, maar wijst op de humanitaire plicht: 'We moeten deze mensen helpen.' Mensen op zee laten dobberen is dat niet.

Reacties van de andere deelnemers

Eickhout wil een Europa waar een plek is voor vluchtelingen en dat moeten Europese landen samen doen in het opvangen en beoordelen.

Azmani wil controle via de legale weg en niet via smokkelaars, maar dat kun je niet in je eentje en dit hoort thuis in Europa, niet in de Tweede Kamer.

De Lange betwijfelt het of de VVD dit ook binnen de eigen coalitie voor elkaar zal krijgen en benadrukt dat een gezamenlijke grens ook in het belang van FvD is, maar dat de partij dat niet doet.

In 't Veld ziet een brede consensus in het Europees parlement, maar individuele landen lukt het niet een beleid te vormen en besteden dat uit aan landen zoals Turkije. D66 wil onderling samen asielbeleid voeren en niet samenwerken met dictators. 'We hebben legale arbeidsmigratie ook nodig.'

15:04 | Deel 1: Handelspolitiek

We beginnen het eerste blok met handelspolitiek. Hoe moet de Europese Unie reageren op de expansiedrift van China en het protectionisme van Trump? Met handel verdienen we ook ons geld, dus we moeten niet naïef zijn, zegt Esther de Lange (CDA).

Bas Eickhout (GroenLinks) vertelt dat we heel lang handel puur om handel gedaan hebben, maar dat is een race geworden waar het klimaat de dupe van wordt.

Nederland is al heel lang én koopman én dominee, zegt De Lange, en wil dat zo houden.

Sophie in 't Veld (D66) vindt het teleurstellend dat de linkse partijen de bevoegdheid van de Europese Unie in twijfel hebben getrokken: 'Juist nu moeten we als één Europa optreden.'

Reacties andere deelnemers

Paul Tang (PvdA) haakt in: 'We zijn diep verontrust hoe eerlijk de handel is.'

Derk Jan Eppink (FvD) vindt het verkeerd om vrijhandelsakkoorden te gebruiken als politiek wapen, want handel is altijd goed.

Malik Azmani (VVD) werpt tegen dat je als EU toch sterker staat dan als land met 17 miljoen inwoners, maar dat we niet naïef moeten zijn ten aanzien van de macht van andere grootmachten. Hij pleit ook voor meer geld naar innovatie in de EU, zodat de beste ideeën uit de EU kunnen komen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen