Internationaal1 jun '21 17:31

Israëlische blokkade en Palestijnse verdeeldheid zijn ingrediënten volgend conflict

Auteur: BNR Webredactie

Wil je geweld tussen Israël en Hamas in de toekomst voorkomen, dan moet je kijken naar twee dingen: de Israëlische blokkade van Gaza en de Palestijnse verdeeldheid. Dit zegt oud-diplomaat Robert Serry, van 2008 tot 2015 VN-gezant voor het vredesproces in het Midden Oosten en momenteel speciaal adviseur bij het European Institute for Peace in Brussel.

Image
(Flickr / M. Mansour)

Blokkade en verdeeldheid

Volgens is Serry is geprobeerd is om na 2014 - het op een na laatste conflict tussen Israël en Gaza - de bakens te verzetten. Maar daar is weinig van terecht gekomen van het toezichtmechanisme om de blokkade van Gaza door Israël af te bouwen. De blokkade van Gaza blijft - want is dat door Europa betaalde cement bestemd voor de wederopbouw of voor de tunnelcomplexen van Hamas?

Luister ook | Amerikaanse minister in Israël voor wapenstilstand

'Het tweede punt is die eindeloze Palestijnse verdeeldheid. Zolang je daar een Hamas-staatje houdt waar de Palestijnse Autoriteit op de Westoever geen enkele invloed op kan uitoefenen, blijft de situatie gespannen.' Weliswaar heeft de Palestijnse Autoriteit geprobeerd verkiezingen uit te schrijven voor de huidige geweldsuitbarsting, maar is daar onder druk van verschillende Arabische partijen weer vanaf gezien.

Luister ook | Rust in Israël, maar hoe lang?

'Zolang dat soort hoofdpijndossiers blijven voortbestaan, is het wachten op de volgende klap. En gaan we nu opnieuw meebetalen aan de reconstructie van Gaza in de wetenschap dat het op zeker moment ook in rook en vlammen zal opgaan?'

Perspectief

'Perspectief moet er zijn. Het mechanisme om Gaza te herbouwen, dat ik mede heb opgezet, zal herzien moeten worden en dat kan alleen door met Israël te praten, zoals we ook met de Palestijnen in dialoog moeten gaan over hun verdeeldheid.' Serry wijst op de soft power die Europa tot zijn beschikking heeft, maar tegelijkertijd ook op de interne Europese verdeeldheid waardoor het continent opmerkelijk zwijgzaam is in het huidige conflict.

Luister ook | Gaza en Israël: vrede tot de volgende oorlog

Europa's Soft Power

'We zijn een grote financier van de Palestijnse Autoriteit', zegt Serry wanneer hij gevraagd wordt naar die soft power. 'Je kunt een indringende dialoog voeren. Met Israël zal het ook moeten gaan over wat het nou eigenlijk wil. Doorgaan met deze Verelendung van Palestijnen in Gaza? Zelfs de Palestijnen in Israël zelf zijn de straat op gegaan. Het leidt tot niets. Israël zal moeten nadenken over die blokkade, hoe dat op een verantwoorde manier afgebouwd kan worden. En met de Palestijnen moeten we in dialoog over die eenwording, ook met de Arabische partijen die daarbij betrokken zijn.'

'Dat is wat ik bepleit, zonder dat ik veel vertrouwen heb dat het dit moment in die richting gaat.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen