Internationaal13 dec '21 13:36

VN buigt zich over zelfstandige wapensystemen: Nederland steunt verbod

Auteur: BNR Webredactie

De lidstaten van de Verenigde Naties komen vandaag in Genève bijeen om zich te buigen over de inzet van volledig autonome wapens. Nederland steunt het verbod op deze wapens die zonder menselijke bediening zelfstandig kunnen aanvallen. ‘We willen voorkomen dat machines zomaar oorlogen gaan beginnen’, zegt strategisch analist Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.

De Verenigde Naties in Genève, Zwitserland.
De Verenigde Naties in Genève, Zwitserland. (ANP / Lex Verspeek)

Volgens Bolder gaat de discussie bij de Verenigde Naties vandaag vooral over de definitie van volledig autonome wapensystemen. ‘Het probleem is dat er nog niet een heldere definitie is wat volledig autonoom of gedeeltelijk autonoom inhoudt.’ Volgens Bolder gaat het bij volledig autonome wapens om systemen waarbij geen menselijke bemoeienis nodig is. Deze wapens kunnen zelfstandig doelen aanvallen. Bij gedeeltelijk autonome wapensystemen zou er nog menselijke bediening aan te pas komen. ‘Maar alles wat daar tussenin zit, staat nu eigenlijk ter discussie.’

Nederland steunt verbod

De Tweede Kamer heeft in 2019 een motie aangenomen dat een verbod steunt. Afgelopen woensdag verscheen het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken, waarin staat dat de volledig autonome wapensystemen in strijd zijn met het humanitaire recht.

De autonome wapensystemen zijn in meerdere landen al in gebruik, onder meer in Rusland, de VS, China, Israël en Turkije. ‘De VS en China steunen het verbod dan ook niet, die zijn tegen strenge regelgeving.’

Uitspraak

Of er vandaag in Genève daadwerkelijk een uitspraak zal komen is nog niet duidelijk, maar ook als de uitspraak er is, betwijfelt Bolder hoe doeltreffend deze zal zijn. 'Het is goed dat de landen hun zorgen uiten. Maar er zijn al actoren in de wereld die niet in Genève vertegenwoordigd zijn, maar wel over dit soort systemen beschikken. Dus het is een beetje de vraag hoe effectief het dan is op wereldschaal. Maar het is goed dat erover gesproken wordt’, aldus Bolder.

Vandaag zal ook in de Tweede Kamer over het mogelijke verbod worden gesproken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen