Internationaal4 feb '22 15:36Aangepast op 4 feb '22 15:56

China en Rusland: geen uitbreiding NAVO

Auteur: BNR Webredactie

In een gezamenlijke verklaring hebben China en Rusland zich uitgesproken tegen uitbreiding van de NAVO. President Vladimir Poetin is in Beijing en sprak zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping kort voor de opening van de Olympische Spelen. Rusland heeft verklaard de Chinese één-China-politiek te steunen, beide landen verwerpen het Aukus-pact tussen de VS, het VK en Australië.

Moskou en Beijing geven in hun verklaring blijk van eensgezindheid inzake een hele trits onderwerpen, de rode draad binnen de hernieuwde intieme Sino-Russische betrekkingen is toch wel een gezamenlijke afkeer van het westen. Volgens het Kremlin waren de gesprekken 'zeer hartelijk', het was voor het eerst sinds het begin van de pandemie dat beide leiders elkaar persoonlijk ontmoetten. 'Vriendschap tussen Rusland en China kent geen grenzen, er zijn geen 'verboden' gebieden van samenwerking', stond in de verklaring te lezen.

Volgens de verklaring zijn de twee landen 'van mening dat bepaalde staten, militaire en politieke allianties en coalities trachten direct of indirect eenzijdige militaire voordelen te behalen ten nadele van de veiligheid van anderen'.

Lees terug | Chinezen pikken WeChat-account van Australische premier in

Veiligheidsalliantie

Beide landen zeiden 'ernstig bezorgd' te zijn over het Aukus-veiligheidspact tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië, dat vorig jaar werd aangekondigd. In het kader van dat pact gaat Australië nucleaire onderzeeërs bouwen. China ziet het pact als een directe bedreiging van de eigen territoriale en politieke ambities, onder meer in de Zuid-Chinese Zee.

Luister terug | Diplomatieke crisis door pact VS, VK en Australië

Rusland verklaarde op zijn beurt dat het het één-China-beleid van Beijing steunt, dat stelt dat het door zichzelf geregeerde Taiwan een afgescheiden provincie is die uiteindelijk weer deel zal uitmaken van China. Taiwan beschouwt zichzelf echter als een onafhankelijk land, met een eigen grondwet en democratisch verkozen leiders.

Oekraïne

En hoewel Oekraïne niet ter sprake kwam, werd duidelijk op dit dossier gezinspeeld toen Poetin en Xi Jinping beiden zeiden tegen de uitbreiding van het NAVO-bondgenootschap te zijn. Voor China is dit overigens een delicate koorddansact: Beijing onderhoudt politieke en economische betrekkingen met Oekraïne, een Russische inval zou het aanzien van Xi kunnen schaden.

Luister terug | China hindert buitenlandse journalisten

Rusland en China zijn ook 'gekant tegen verdere uitbreiding van de NAVO en roepen het Noord-Atlantisch Bondgenootschap op zijn ideologische aanpak van de koude oorlog te laten varen, de soevereiniteit, veiligheid en belangen van andere landen en de diversiteit van hun beschaving, cultuur en geschiedenis te respecteren, en een eerlijke en objectieve houding aan te nemen ten aanzien van de vreedzame ontwikkeling van andere staten', aldus de verklaring van het Kremlin.

Negatieve invloed VS

Poetin en Xi spraken echter over 'negatieve Amerikaanse invloeden'. Beijing en Moskou willen samen optrekken om 'inmenging en bemoeienissen van buitenlandse krachten' tegen te gaan. Ze dringen er bij de Verenigde Staten op aan geen raketten meer voor de korte of middellange afstand neer te zetten in Oost-Europa of de Stille Oceaan-regio. Ze willen ook dat de VS echt werk gaan maken van de ontmanteling van voorraden massavernietigingswapens.

Lees terug | Australië wil rol spelen in handelsconflict tussen China en EU


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen