Internationaal9 mei '22 15:27Aangepast op 9 mei '22 17:45

Nederland stemt in met intensivering Europese integratie

Auteur: Cornelis van der Plas

Op maandag presenteert minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn visie op de toekomst van de Europese Unie in Straatsburg. Europadeskundige Diederick van Wijk voorziet dat de minister zal pleiten voor de intensivering van Europese integratie. 'Het is voor Nederland een belangrijk moment een geluid te laten horen op Europees niveau.'

Maandag wordt een beslissende dag voor de Conferentie over de toekomst van Europa die afgelopen jaar is gehouden. In Straatsburg zullen verschillende politici als Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen en buitenlandminister Wopke Hoekstra een speech geven over hun visie op de toekomst van de Europese Unie.

President van de Europese Commissie Ursula von der Leyen (links), Franse president Emmanuel Macron (midden), president van het Europese Parlement Roberta Metsola (rechts) tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa, 9 mei 2022.
President van de Europese Commissie Ursula von der Leyen (links), Franse president Emmanuel Macron (midden), president van het Europese Parlement Roberta Metsola (rechts) tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa, 9 mei 2022. (ANP / AFP / Ludovic Marin)

Historisch moment

Vorige week pleitte Hoekstra in Maastricht al voor méér Europa. Vandaag zal volgens Van Wijk een dergelijk geluid te horen zijn. Dit betekent volgens de expert een draai in de visie van de minister, die jarenlang huiverig was voor de intensivering van Europese integratie. 'Hoekstra is al een tijdje aan het draaien. Aan de ene kant is de minister is gevormd door de coronacrisis. Aan de andere kant pleiten de andere grote Europese politici vandaag vóór integratie. Hoekstra zal naar verwachting meegaan met deze beweging.'

Lees ook | Europese commissie komt met nieuwe sancties

'Het is een belangrijk politiek en historisch moment waarin de speech wordt gegeven. We hebben in Europa namelijk te maken met een politieke crisis. De economische naschokken van corona worden nog gevoeld, terwijl Europa op geopolitiek gebied getest wordt door een oorlog aan de buitengrenzen. Vandaar dat verschillende buitenlandse leiders al hebben aangegeven het integratieproces te willen verdiepen.

Draghi

De Italiaanse premier Mario Draghi gaf afgelopen week een voorzet voor de besprekingen van vandaag. De premier wil onder meer de Europese Unie grondig hervormen, het vetorecht afschaffen en een versnelde toetreding van Balkanlanden én Oekraïne. 'Wat betreft de integratie van Oekraïne in de Unie zal Hoekstra voorzichtig blijven. Mogelijk zal Nederland wel instemmen met een minder versneld proces waarin wordt gekeken of Oekraïne aan de eisen van de Unie kan voldoen.

Lees ook | Leve onze vrijheid, leve Europa

Ambitieus Nederland

De visie van minister Hoekstra zal overeenkomen met wat al gepresenteerd is in de Staat van de Unie. Dit document is een voortzetting van het regeerakkoord waarin het kabinet een leidende rol ambieerde in Europa, intensiever te willen samenwerken met gelijkgestemde landen en openstaat voor verdragswijzigingen op basis van de uitkomst van de conferentie van vandaag. Van Wijk: 'In het rapport van de Conferentie over de toekomst van Europa staan verregaande voorstellen waar Nederland zeker mee in zal stemmen. Het kabinet heeft al gezegd ambitieus te willen zijn wat betreft het buitenlandbeleid.'

Gerelateerde artikelen