Internationaal18 mei '22 17:28

Nederland en bondgenoten op ramkoers: wél voor hervormingen EU

Auteur: BNR Webredactie

Nederland is samen met vijf andere EU-landen wel voorstander om de basisregels van de EU te veranderen. Al vinden Duitsland, Italië, Spanje en de Benelux dat er eerst zaak gemaakt moet worden van het sneller en simpeler maken van de EU. Met dit standpunt staan ze haaks op de afwijzende houding die dertien andere lidstaten hebben.

Het verbond van voorstanders van EU-hervormingen bestaat uit bijna alle grote EU-lidstaten van het eerste uur. Ook Frankrijk zou voorstander zijn, al heeft het zich vermoedelijk niet aangesloten omdat het als EU-voorzitter mild moet uiten.

Het debat over de grondregels van de EU is opgelaaid sinds een daarmee belast panel van EU-burgers onlangs een groot aantal hervormingsvoorstellen deed. Zo zouden individuele landen minder vaak in hun eentje plannen moeten kunnen blokkeren en zou het Europees Parlement machtiger moeten worden.

Lees ook | 'Europa moet meer geld aan Oekraïne geven'

'Voorbarig en onbezonnen gesleutel'

De dertien tegenstanders bestaan vooral uit Noord- en Oost-Europese lidstaten die tegen het 'voorbarig en onbezonnen' gesleutel is aan het EU-verdrag. Volgens hen zou Europa al prima werken. Toch slaan Nederland en de bondgenoten een andere toon aan en pleiten zij voor een 'open blik' op de aanbevelingen en de 'ambitie' bij het uitvoeren ervan.

De stellingname van Nederland past in de lijn die dit kabinet heeft gekozen. Het is wel bijzonder dat Nederland in de discussie over de spelregels van de EU optrekt met lidstaten die het in het verleden vaak te voortvarend vond. Het Europees Parlement wil een zogenoemde conventie bijeenroepen die het EU-verdrag kan aanpassen. Daarvoor is de steun van minstens veertien van de 27 lidstaten nodig.

Gerelateerde artikelen