Internationaal26 mei '22 10:45

Haven Shanghai weer zo goed als open, maar problemen blijven

Auteur: ANP

De dagelijkse gang van zaken in de haven van Shanghai is bijna volledig hersteld na de vergrendeling van de stad vanwege het coronavirus. Wel zal de haven nog lange tijd nodig hebben de opgelopen achterstanden in te halen. De verwachting is dat de haven, maar ook de problemen bij de nabijgelegen fabrieken, tot ver in dit jaar voor vertragingen in de scheepvaart zullen zorgen.

(ANP / Getty Entertainment)

De dagelijkse containeroverslag in de haven van Shanghai is weer terug op 95 procent van het normale niveau, zei het ministerie van Transport volgens Chinese staatsmedia. De goederenoverslag in de belangrijkste Chinese havens tussen 1 en 24 mei steeg met 4,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in april, maar daalde met bijna 1 procent ten opzichte van 2021.

De verbeteringen in de haven gaat nog niet gepaard met een opleving in het vrachtvervoer. Het tekort aan chauffeurs en voertuigen blijft de levering van goederen van en naar de haven belemmeren. Volgens G7 Connect, een in Beijing gevestigd vlootbeheerbedrijf, lag het vrachtverkeer over de weg voor Shanghai in de eerste drie weken van mei 81 procent lager dan in 2021, na een daling van 84 procent in april.

Hoewel de lockdown van Shanghai langzaam wordt opgeheven, zullen de gevolgen waarschijnlijk nog maanden voelbaar zijn. Als bedrijven weer volop gaan produceren, zal er een stormloop zijn op de aankoop van grondstoffen die naar de fabrieken moeten worden getransporteerd. Vervolgens volgt een vloedgolf van afgewerkte goederen die de fabrieken verlaten wanneer bedrijven proberen de verloren tijd in te halen.

Volgens Drewry Shipping Consultants is er een achterstand van 260.000 containers die in april niet uit Shanghai zijn verscheept. Het inhalen zal in de hele logistieke keten te merken zijn. 'De Chinese lockdowns treffen een wereldwijd containerdistributiesysteem dat al zwaar onder druk staat en kampt met verminderde capaciteit als gevolg van alomtegenwoordige congestie', aldus Drewry in een recent rapport. 'Zelfs als de lockdowns vandaag zouden eindigen, zouden de voorspelbaarheid en capaciteit van het containerdistributiesysteem in gevaar komen tijdens het zomerpiekseizoen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen