Internationaal24 jan '23 22:00

'Europese Commissie moet duidelijker zijn in vereisten voor coronaherstelfonds'

Auteur: Remy Kock

De Europese Commissie moet meer duidelijkheid verschaffen in de vereisten voor lidstaten om aanspraak te kunnen maken op gelden uit het coronaherstelfonds. Dat vindt oud-minister en Nederlands lid van de Europese Rekenkamer Stef Blok. Momenteel zijn die vereisten veel te vaag, en dat is niet toereikend voor een fonds dat zo'n 800 miljard euro omvat.

De Europese Commissie moet meer duidelijkheid verschaffen in de vereisten voor lidstaten om aanspraak te kunnen maken op gelden uit het coronaherstelfonds. Dat vindt oud-minister en Nederlands lid van de Europese Rekenkamer Stef Blok. Momenteel zijn die vereisten veel te vaag, en dat is niet toereikend voor een fonds dat zo'n 800 miljard euro omvat.
De Europese Commissie moet meer duidelijkheid verschaffen in de vereisten voor lidstaten om aanspraak te kunnen maken op gelden uit het coronaherstelfonds. Dat vindt oud-minister en Nederlands lid van de Europese Rekenkamer Stef Blok. Momenteel zijn die vereisten veel te vaag, en dat is niet toereikend voor een fonds dat zo'n 800 miljard euro omvat. (Phil Nijhuis)

'Het gaat om heel veel gemeenschapsgeld, en toen dit fonds beschikbaar werd gesteld is tussen de Europese landen afgesproken dat tegenover het ontvangen van geld, afspraken gemaakt moesten worden over het aanpakken van dringende problemen', aldus Blok. Zo noemt hij onder meer de energieafhankelijkheid, maar ook het grote verschil in economische groei tussen Europese landen.

Lees ook | Europese Rekenkamer keurt uitgaven EU wéér af

Ook vindt Blok dat er kritisch gekeken moet worden naar de verschillende niveaus van staatsschuld. 'Een onderwerp dat bij iedere financiële crisis terugkomt', stelt hij. 'Ieder land heeft daarvoor plannen in moeten leveren, en er zitten heel veel goede onderdelen in.' Op basis van de invoering van die plannen, keert de Europese Commissie betalingen uit aan landen. 'En daarvan zeggen we dat we helaas vaak moeten constateren dat het niet goed gedefinieerd is welke stappen gerealiseerd moeten zijn om een betaling te krijgen.'

Meetbaarheid

Het liefst zou Blok zien dat doelstellingen meetbaar zijn. 'Neem als voorbeeld ons aandeel duurzame energie, dat van zes naar acht procent gaat', aldus Blok. 'En dat willen we realiseren in 2025. Want dan kan de Europese Commissie - maar ook de belastingbetaler - zien of er boter bij de vis wordt geleverd. Helaas zien we in een aantal gevallen dat het niet zo helder is gesteld, en we zien ook dat er voor een aantal landen hardnekkige problemen spelen.'

Lees ook | Nederland behoort niet tot de 'gedigitaliseerde top' van Europa

Saillant detail: de Europese Commissie heeft die problemen al vaker aangewezen. Blok: 'Denk bijvoorbeeld aan het pensioenstelsel, of teveel belastingontduiking in landen. Die maken nu nog geen onderdeel uit van die afspraken, en dat is een gemiste kans.'

Misbruik

Hoewel hij zich onthoudt van commentaar op individuele landen, benadrukt hij dat de Europese Rekenkamer sec Europese uitgaven controleert. 'We gaan ook naar landen toe hoe het daar wordt ingevoerd, maar de Europese Commissie maakt de afspraken met landen. En nogmaals, we constateren op veel plaatsen goede afspraken, maar ook te vaak niet goed genoeg. (...) Het betreft heel veel verschillende landen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen