Amerikaanse Verkiezingen8 nov '16 23:46

Trump versus Clinton: verkiezingsbeloften

Auteur: Wesley Schouwenaars

Na twee jaar campagnevoeren wordt morgenochtend naar duidelijk wie de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. Maar welke beloften hebben Donald Trump en Hillary Clinton op het gebied van economie, defensie, immigratie, gezondheidszorg en wapens eigenlijk gedaan?

Foto AFP
Foto AFP

De verwachting is dat wanneer Clinton de verkiezingen wint het beleid van Obama in grote lijnen zal worden voortgezet. Trump zal daarentegen op een aantal vlakken grote veranderingen door willen voeren. Een kleine greep uit hun verkieizingsbeloften:

Economie

Donald Trump wil in de komende tien jaar zorgen voor 25 miljoen nieuwe banen. De ecnomnische groei moet volgens Trump stijgen naar minimaal 3,5 procent per jaar. Als het gaat om handel dan staat Amerika wat de Republikein betreft op de eerste plaats.

Mocht Hillary Clinton president worden, dan wil ze investeren in infrastructuur, productie, research, technologie, schone energie en het MKB. Daarnaast wil ze het voor alle Amerikanen mogelijk maken om schuldenvrij te studeren. Wat Clinton betreft moeten de regels voor bedrijven zo worden aangepast dat medewerkers meer meedelen in de winst van hun werkgever. Bedrijven die hun winst meer verdelen en investeren in hun werknemers moeten volgens haar worden beloond.

Defensie

Trump wil dat het leger wordt uitgebreid tot 540 duizend militairen in actieve dienst. De marine moet gaan beschikken over 350 schepen, de luchtmacht over 1200 gevechtsvliegtuigen en het korps mariniers moet uitgebreid worden tot 36 bataljons. Kortom: Trump wil flink investeren in de uitbreiding van het militaire apparaat.

Ook Clinton wil meer budget vrijmaken voor defensie. De Democraat wil onder andere investeren in innovatie en ontwikkelingen die het mogelijk maken om moderne bedreigingen tegen te gaan, zoals digitale oorlogsvoering. Ook pleit ze voor goede zorg voor veteranen en hun families.

Immigratie

Als het aan Trump ligt worden immigranten geselecteerd op basis van de kans dat ze succesvol worden in de Verenigde Staten en de verwachtte mate van financiële onafhankelijkheid. Als het gaat over werkgelegenheid, dan gaan de banen en lonen van het Amerikaanse volk wat Trump betreft voor.

Wat Clinton betreft worden de immigratiewetten vooral op een humane, doelgerichte en effectieve manier worden gehandhaafd. Vluchtelingen die asiel aanvragen moeten een volgens haar een eerlijke kans krijgen om hun verhaal te vertellen. Daarnaast wil ze naturalisatie en integratie promoten en de toegang tot taallessen vergroten.

Gezondheidszorg

Als het aan Trump ligt dan wordt Obamacare afgeschaft en vervangen door zogeheten ‘Health Savings Accounts’. Trump wil dat er een zorgsysteem komt waar de patiënt centraal staat en dat zich richt op keuze, kwaliteit en betaalbaarheid. Verder wil hij dat het mogelijk wordt om zorg vanuit alle staten in te kopen waardoor de zorgmarkt dynamisch wordt.

Clinton wil in tegenstelling tot haar tegenstander Obamacare voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ze dat Amerikaanse burgers al vanaf hun 55 levensjaar gebruik kunnen maken van ‘Medicare’, een door de overheid gesteunde zorg voor ouderen en mindervaliden. Clint pleit ook voor een verlaging van de kosten van voorgeschreven medicatie en wil dat ‘Medicaid’ – dat mensen met een laag inkomen een helpt met hun zorgverzekering – uitgebreid wordt.

Wapens

Trump wil de wapenwet zoals die in het 'Second Amendment' staat omschreven beschermen en handhaven. Hij vindt dat er niet getornd mag worden aan het recht dan mensen hebben om een wapen te bezitten. Verder wil hij dat agressieve criminelen hard worden aangepakt en dat gangleden en drugs dealers uit het straatbeeld verdwijnen. Ook wil hij wapenbezitters die de wet handhaven steunen. Volgens Trump verricht de politie uitstekend werk, maar kunnen ze niet altijd overal paraat zijn.

Als het aan Clinton ligt worden de regels rondom de wapenshows en –verkoop strenger. Daarnaast wil ze dat de wapenlobby, die volgens Clinton nu vaak niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor illegale en onverantwoordelijke acties, strenger kan worden aangepakt. Wapendealers die de wet overtreden moeten hun licentie kwijt raken. Ook wil ze dat mensen die zich schuldig maken aan huiselijk geweld, evenals andere criminelen en mensen met psychische problemen geen wapens kunnen kopen of bezitten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen