Juridisch12 feb '16 11:45

Bij niet klagen krijg je beltegoed, hamburgers of frisdrank

Auteur: Judith Laanen

Jongeren in jeugdgevangenissen en gesloten instellingen worden monddood gemaakt. Als ze geen klachten indienen over de gang van zaken, krijgen ze frisdrank, hamburgermenu's of beltegoed.

Foto ANP
Foto ANP

Dat blijkt uit een rapport van Kinderombudsman Marc Dullaert, die vindt dat deze praktijken direct moeten stoppen.

Aanvankelijk leek het om een incident te gaan, maar het probleem blijkt groter dan gedacht, zegt Dullaert. "Wij kregen een klacht van één meisje, dat werd afgekocht met een kadobon. We vonden al raar dat we nauwelijks klachten kregen, terwijl er bijna 3000 jongeren in gesloten en justitiële instellingen leven in Nederland."

 

Bang voor klachten
De instellingen zijn volgens de Kinderombudsman bang voor klachten omdat die "ten koste kunnen gaan van de positie van een werknemer", zegt Dullaert. "Maar omgekeerd gebeurt het ook dat jongeren de leiding pesten door klachten in te dienen. Zo wordt het een kat-en-muis-spel van elkaar onder druk zetten en afkopen."

Klachten over alledaagse dingen
"Die klachten gaan over alledaagse dingen zoals verlof of stage en die worden afgekocht met eten, drinken en andere materiële zaken". Maar wat veel erger is, zegt Dullaert, is dat deze jongeren afhankelijk zijn van hun groepsleider. "Die procedure die op papier lijkt te kloppen, werkt niet. De klacht moet vaak via de groepsleider en die is vaak deel van het probleem."

Regels om klachtenprocedure te verbeteren
De Kinderombudsman heeft tien regels opgesteld om de klachtenprocedure te verbeteren en jongeren beter te informeren over de manier waarop ze kunnen klagen. "De belangrijkste is dat de klacht door een onafhankelijk en onpartijdig persoon behandeld moet worden", pleit Dullaert. En de klacht moet ook verbeteringen opleveren. Want, zo zegt de Kinderombudsman, als dit soort alledaagse zaken al niet aan de kaak gesteld kunnen worden, "hoe zit het dan met seksueel misbruik en geweld?" Ook staat in deze regels dat de jongeren zelf bepalen waarover zij klagen en dat de afhandeling sneller moet.

De nieuwe regels worden verspreid aan jeugdinstellingen. Ook komt er een brochure voor jongeren in een gesloten inrichting, om hen voor te lichten over klachtenprocedures.

Gerelateerde artikelen