Juridisch19 sep '16 19:48

'Rol drie agenten Henriquez-arrestatie was toelaatbaar'

Auteur: Thijs Baas

De drie agenten die niét vervolgd worden in de zaak rond de aanhouding van Mich Henriquez hebben niets gedaan wat heeft geleid tot diens dood. Bovendien blijkt uit onderzoek niet dat ze bewust hebben bijgedragen aan het geweld door degenen die wél zijn vervolgd, zegt Jobine van 't Westeinde, Persofficier van het Openbaar Ministerie.

Foto: ANP
Foto: ANP

Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen dat ze bewust wilden bijdragen aan het geweld dat is toegepast door de twee agenten die wel worden vervolgd. 'Wij vinden dat wat deze drie hebben gedaan toelaatbaar was en wat zij hebben gedaan heeft niet bijgedragen aan de dood van Mitch Henriquez. Degene die de nekklem heeft toegepast, wist wat hij aan het doen was. Wij vinden dat hij wel mishandeling heeft gepleegd, maar wij vinden niet dat hij opzettelijk uit was op het overlijden van Mitch Henriquez.'

Nekklem

De twee agenten die vervolgd worden is wel 'doodslag, dan wel (zware) mishandeling met de dood ten gevolge dan wel dood door schuld' ten laste gelegd. Volgens Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP is de schok onder de politiemensen groot. Hij zegt verder dat geweldstoepassingen altijd onderwerp van discussie zijn. ‘Het juist toepassen van het geweld vergt training en dat moet goed gebeuren en regelmatig gebeuren. Politiemensen geven zelf ook aan dat dat nog een stuk beter kan dan het nu is. Daarnaast wordt er constant gekeken of de geweldsmiddelen die er zijn de juiste zijn. Het is de vraag of die nekklem nog wel toegepast moet worden. Je ziet dat het mis kan gaan.’

Verstikking

Van 't Westeinde benadrukt dat agenten in principe geweld mogen gebruiken als en arrestant zich verzet. Daarom is nauwgezet per agent bekeken wat hun rol was bij de aanhouding. 'Van de agenten die wij vervolgen heeft één de nekklem toegepast en de ander heeft hem op zijn neus geslagen en pepperspray gebruikt. We hebben het NFI onderzoek laten doen en daaruit bleek dat Henriquez is overleden aan verstikking. Als mogelijke oorzaken is aan te wijzen geweld op de hals en neus en gebruik van pepperspray. Dát herleidden wij naar de twee agenten die wij vervolgen.'

Gerelateerde artikelen