Juridisch5 feb '17 17:44Aangepast op 5 feb '17 18:19

'OK-bestuurders verdienen betere bescherming'

Auteur: Thijs Baas

Bestuurders die door de Ondernemingskamer zijn aangesteld om orde op zaken te stellen bij bedrijven moeten beter beschermd worden, zegt Jurjen Lemstra, advocaat van de Russische aandeelhouders van ZED+, in Juridische Zaken. Hij constateert dat geschillen steeds internationalere en belangwekkender worden.

Foto: ANP
Foto: ANP

In Nederland is de Ondernemingskamer een gespecialiseerd orgaan, samengesteld uit rechters en deskundigen die zich toeleggen op ondernemingsgeschillen. Bij grote urgentie krijgt de aangestelde 'OK-bestuurder' zelfs bevoegdheden die indruisen tegen de wet, zegt Lemstra. 'Je kunt zelfs aan de statuten voorbijgaan, als dat nog de enige mogelijkheid is om een oplossing te bereiken. Het is wat dat betreft een unieke instantie in Europa.' Sinds de wetswijzigingen in 2013 kunnen ondernemingen overigens ook zelf om een enquête vragen.

Meer bescherming

Vaak komen de door de Ondernemingskamer aangestelde bestuurders in een zeer vijandige omgeving terecht, wat voor sommigen aanleiding is om hun portefeuille na enige tijd weer in te leveren. En dat raakt de effectiviteit van het ondernemingsrecht, zegt Lemstra. 'Ik denk dat die bestuurders meer bescherming verdienen. Ze worden wel eens vergeleken met parachutisten in een mijnenveld: ze komen terecht in een hele vijandige omgeving en dan moet je ze beschermen tegen lukrake claims.'

Aansprakelijkstelling

De wetgever riep een paar jaar geleden extra bescherming in het leven voor onderzoekers die door dezelfde Ondernemingskamer waren benoemd. Die zou je wat Lemstra betreft prima kunnen uitbreiden naar OK-bestuurders en -commissarissen. 'Dan wordt gezegd dat ze nooit aansprakelijk zijn, tenzij ze opzettelijk of roekeloos hebt gehandeld. Dat betekent een enorme rem voor advocaten om zomaar met aansprakelijkstellingen te strooien.'

Behoorlijke bescherming

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van een bestuurder, het is volgens Bas Steins Bisschop, hoogleraar ondernemingsrecht in Maastricht en aan de Nyenrode Business Universiteit, een unicum. 'Ik vind dat er door de huidige wetgeving en jurisprudentie een behoorlijke bescherming is van bestuurders wanneer verzoeken worden gedaan om ze te ontslaan of anderszins in te grijpen. Ze hebben een behoorlijke marge van besluitvrijheid, dus ik ben wel content met de huidige situatie.'

Faillissement

'OK-bestuurder' Peter Wakkie van applicatiebouwer ZED+ werd twee weken geleden gearresteerd op de luchthaven van Madrid. Hij werd door de Ondernemingskamer aangesteld om de verkoop van het bedrijf in goede banen te leiden en een faillissement te voorkomen, maar kwam volgens Steins Bisschop terecht in een 'typische situatie' die vaker leidt tot problemen. 'Hier was sprake van een aandeelhoudersgeschil waardoor op dat niveau geen beslissing genomen kon worden en dezelfde impasse speelde op het niveau van het bestuur.'

Niet onafhankelijk

De Spaanse aandeelhouders, de oorspronkelijke oprichters en eigenaren, wilden Wakkie weg hebben omdat hij niet onafhankelijk zou zijn en het bedrijf voor veel te weinig aan een Rus wilde verkopen en vanwege die arrestatie op verdenking van faillissementsfraude. Dat verzoek hebben ze ingediend bij de ondernemingskamer, maar dat is niet gelukt: vorige week wees de ondernemingskamer het verzoek om hem te vervangen af. Zelf zijn ze overigens wel volkomen buitenspel gezet.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen