Juridisch11 jun '17 14:13Aangepast op 11 jun '17 14:36

Innovaties brengen incassokosten fors omlaag

Auteur: Thijs Baas

Incassokosten met een factor vijf terugdringen met innovatie, via digitale platformen en vernuftiger toepassing van de wet: Jet Nakad-Weststrate, managing director van E-Court, claimt dat de afgelopen tien jaar een forse cultuurverandering heeft plaatsgevonden in de incassobranche.

Foto: ANP
Foto: ANP

E-Court heeft alle ervaringen van de afgelopen zeven jaar verwerkt in een platform, inclusief alle feedback van de consument, zegt Nakad. 'We hebben gezien dat computers beter en sneller kunnen rekenen dan de gemiddelde jurist. Een van de voordelen van onze aanpak is dat er veel minder vaak geprocedeerd wordt. CZ en andere zorgverzekeraars zien hun aantal procedures jaarlijks met 30 procent afnemen. Een van de grootste problemen van een slecht beleid naar de debiteuren is dat je ze kwijtraakt als klant.'

Kostenstapeling

Doordat onnodige kostenstapelingen steeds meer tot het verleden behoren, dalen de kosten en duw je de klant niet richting schuldsanering. 'Vroeger was een gang naar de rechter echt een verschrikkelijk bericht; er waren veel meer crediteuren en per crediteur was er een heel duur aanmanings- en gerechtelijk traject. Ik zie dat er toch heel veel wordt ondernomen om die kostenstapeling tegen te gaan. Ik begon E-Court na een jaar of twintig als jurist. Het is niet altijd een gelijke strijd geweest en daar wilde ik iets aan doen.'

Dossier Juridisch

 

Huis-tuin-en-keukengeschillen

Dat betekende dat het begrijpelijker, goedkoper en minder omslachtig moest, zegt Nakad. 'Als advocaat kun je je boterham verdienen met spectaculaire en spraakmakende zaken, maar voor de huis-tuin-en-keukengeschillen was niet echt een oplossing. We zijn E-Court begonnen in 2010 en het was echt ons doel om begrijpelijke, eenvoudige rechtspraak te beiden. Ik zie dat er nu in de hele branche heel veel wordt ondernomen om die kostenstapeling tegen te gaan.'

Minnelijk traject

Incassobureau Intrum Justitia zoekt de winst in een effectiever 'minnelijk traject', zegt directeur Rick Terra. Zijn bureau biedt debiteuren de ruimte om zelf regelingen te laten aangaan op basis van hun afloscapaciteit. 'Via onze webapplicatie kunnen ze zelf een regeling samenstellen. We waren daar sturender in en nu leggen we heel veel instrumenten in handen van de debiteur zelf, mochten ze dat willen. Maar mensen kunnen altijd blijven bellen.'

Recht zonder billijkheid

Zo kan digitalisering een stevige bijdrage leveren aan een efficiënter incassobeleid, al waarschuwt Marc van Zanten, procesadvocaat bij CMS en voorzitter van de VIA, dat daar grenzen aan zitten. Recht zonder billijkheid is onmogelijk, meent hij. 'Ik zie niet in dat een computerprogramma kan aangeven wat in een bepaald geval redelijk of billijk is. Ook bij kantonrechtersformules, waarvan je hard kunt zeggen wat de ontslagvergoeding wordt, zie je dat die formule niet leidt tot een billijk resultaat voor het specifieke geval. Ik ben daar geen voorstander van.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen