Juridisch28 nov '17 08:25Aangepast op 28 nov '17 08:43

'Huidige financiering bedreigt onafhankelijkheid rechtspraak'

Auteur: BNR Webredactie

Een eerdere poging mislukte, maar SP-Kamerlid Michiel van Nispen laat het er niet bij zitten. De rechtspraak moet en zal wat hem betreft een eigen begroting krijgen, om de onafhankelijke positie van de rechtspraak te garanderen.

Het moet aan de rechter zijn om te bepalen hoe een bepaalde zaak behandeld wordt, qua inhoud en qua proces. En dat is volgens Van Nispen nu niet zo. 'De rechter voelt druk om bepaalde zaken niet aan te houden en bepaalde getuigen niet te horen en dat komt door de krapte op het zittingsrooster. Dat heeft alles te maken met te weinig geld en zo zie je dus dat de politiek toch invloed uitoefent op de rechtspraak, die onafhankelijk zou moeten zijn.'

Onafhankelijkheid

Opeenvolgende ministers van Justitie kiest er al jaren voor om de voorgeschreven financiering anders in te vullen. Daardoor is een behoorlijke krapte ontstaan. 'Er is werkdruk ontstaan onder rechters en er is weinig zittingsruimte. Ze kunnen de zaken niet behandelen zoals ze dat zouden willen en daarmee komt de onafhankelijkheid in het gedrang.' Van Nispen werkt al een jaar aan een initiatiefwet om het budget voor de rechtspraak los te koppelen van de grote Justitie en Veiligheid begroting. Vandaag zet hij de volgende stap.

Van Nispen ziet een belangrijke rol weggelegd voor de minister voor Rechtsbescherming verantwoordelijk te maken voor het 'beheer' van de rechtspraak-begroting. Die moet de rechtspraak ook behoeden voor de kaasschaafmethode, waarbij bezuinigingen over het hele ministerie volautomatisch voor een evenredig deel bij de rechtspraak terechtkomt. 'En dat past niet bij de onafhankelijke en bijzondere positie van onze rechtspraak in de Trias Politica.'

Vandaag stuurt Van Nispen de antwoorden op de Kamervragen naar de Kamer en dan volgt een discussie. Binnenkort zal erover gedebatteerd worden, waarbij Van Nispen zijn hoop vestigt op partijen als D66 en ChristenUnie, die hem in het verleden ook steunden. 'Er is geen enkele reden om dat niet te doen, dus hier gloort een Kamermeerderheid.' Daarbij lijkt hij even voorbij te gaan aan het feit dat D66 en ChristenUnie inmiddels in het kabinet zitten. 'Maar hier is geen afspraak over gemaakt en ik denk dat dit de positie van de rechtspraak kan versterken.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen