Juridisch25 nov '21 18:46

Invoeren 2G-beleid: 'Een onderbouwing is ontzettend belangrijk'

Auteurs: BNR Webredactie en Lisa van der Velde

Het 2G-beleid was een jaar geleden nog ondenkbaar, maar toch wordt het nu gezien als reële optie. 'Een onderbouwing is bij het invoeren van dit soort maatregelen ontzettend belangrijk', stelt Jacobine Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens.

(ANP / Robin van Lonkhuijsen)

Dat het 2G-beleid een jaar geleden nog ondenkbaar was, heeft er volgens Geel mee te maken dat er toen nog niemand gevaccineerd was. 'Onderscheid maken met maatregelen kon toen nog niet. Nu zijn we op een punt van wikken en wegen.'

Luister ook | 2G en 3G: wat vinden de Europarlementariërs in Straatsburg

Het College voor de Rechten van de Mens heeft gekeken naar voorstellen waarbij lang werd nagedacht over voors en tegens. 'Wij hebben het verzoek gekregen van drie ministeries: Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie om naar drie wetsvoorstellen te kijken, waarvan één over 2G. En wij zagen al snel dat dat nog niet compleet was.' Volgens Geel werd er bij 2G niet voldoende onderbouwd waarom deze verregaande maatregel op dit moment nodig is, op welke plekken het precies gaat gelden en tot wanneer.'

Toetsing

Geel legt uit dat het College voor de Rechten van de Mens een wet toetst op een aantal punten. 'We kijken naar de de persoonlijke levenssfeer, bewegingsvrijheid, gelijke behandeling en godsdienstvrijheid.' In het geval van deze maatregel wordt er volgens haar net even extra naar gekeken. 'Omdat we zien en voelen dat onze rechten meer onder druk staan dan een jaar geleden. De overheid heeft het recht om dit soort maatregelen te nemen in het geval van crisis en daar kunnen we nu wel van spreken.' Maar zij benadrukt hoe belangrijk het is om uit te leggen waarom. 'Daar was in het eerste wetsvoorstel dus onvoldoende spraken van.'

Luister ook | Oostenrijk voert lockdown én verplichte vaccinatie in

Volgens Geel is het wetsvoorstel nu aangescherpt. 'Het is duidelijker geworden op welke plekken 2G moet gaan gelden. Het gaat om plekken waar geen garantie is dat mensen afstand houden of mondkapjes dragen, dus bijvoorbeeld horeca. Dat is veel beperkter dan in het ov of op het werk, maar nog steeds is het een inperking.' Daarnaast moet ook gekeken worden naar mensen die een uitzondering op de maatregel zijn, zoals mensen die zich niet kunnen laten vaccineren. 'Daarbij is de vraag of wat op papier bedacht wordt ook uitvoerbaar is, want dat kan heel ingewikkeld worden.'

Luister ook | Uitbreiden vaccinatieplicht militairen: 'Zo breed als nodig, zo smal als mogelijk'

Geel vindt niet dat er sprake is van vaccinatiedwang. 'Dat zou eerder zo zijn als 2G wordt toegepast op het onderwijs bijvoorbeeld, maar het is wel duidelijk dat de maatregel splijting teweeg brengt.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen