Juridisch3 feb '22 13:46

Polen schendt EU-milieuregels met bruinkoolmijn

Auteurs: BNR Webredactie en Mark van Harreveld

Met het openhouden van de Turow-mijn overtreedt Polen de Europese milieuwetten. Dit zegt advocaat-generaal Priit Pikamäe van het Europees Hof van Justitie. Volgens de advocaat-generaal heeft de Poolse regering verzuimd een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van het openhouden van de bruinkoolmijn voor het milieu. Ook heeft Warschau buurland Tsjechië niet bijtijds verwittigd van de verlenging van de exploitatievergunning voor de mijn tot 2026.

De zaak over de mijn is door Tsjechië bij het Hof aangekaart doordat de mijn het grondwater en daarmee het drinkwater van veel Tsjechen vervuilt. De mijn op zijn beurt is weer belangrijk voor de Poolse elektriciteitsvoorziening omdat het centrales van bruinkool voorziet. In het niet-bindend advies zei Pikamäe dat Polen de EU-milieuwetgeving had geschonden door de levensduur van de mijn tot 2026 te verlengen zonder een milieueffectbeoordeling uit te voeren. Overigens volgt het Hof ook niet-bindende adviezen vaak op.

Lees terug | Polen mist deadline, EU bereidt korting voor

'Een enkele verlenging met zes jaar van een mijnbouwvergunning is iets dat een beoordeling van de milieueffecten ervan vereist,' schreef het Hof in een verklaring. Pikamäe zei ook dat Polen de EU-wetgeving heeft geschonden door de Tsjechische Republiek en het publiek te laat op de hoogte te brengen dat de exploitatieverlenging was toegekend - namelijk vijf maanden nadat de verlenging was bevestigd.

Lees terug | Poolse minister wil EU-betalingen opschorten

Recidivist

Vorig jaar mei droeg het hof Polen al op de mijn alvast stil te leggen in afwachting van een eindoordeel van de hoogste Europese rechters. Toen de mijn in september nog steeds niet dicht bleek, legde het Hof een dwangsom van 500.000 euro per dag op voor elke dag dat de mijn open bleef. Warschau weigert die dwangsom, die inmiddels tot tientallen miljoenen is opgelopen, te betalen.

Gerelateerde artikelen