Juridisch4 feb '22 14:12

Inspectie justitie wil meer onderzoek kunnen doen naar de politie

Auteur: ANP

De Inspectie Justitie en Veiligheid wil meer bevoegdheid om binnen de politie te kunnen kijken hoe het eraan toegaat op de werkvloer. Nu zien zij alleen maar toe op de taakuitvoering, maar kan niet kijken naar de manier waarop de politie zelf intern met discriminatie omgaat, zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus tegen een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer die onderzoek doet naar discriminatie.

(ANP)

Korvinus geeft aan dat dat belangrijk is, omdat interne kwesties uiteindelijk ook de manier waarop de tienduizenden politieagenten dagelijks hun werk doen raken. De inspecteur wil graag onderzoek doen naar polarisatie binnen de politieorganisatie. Deze polarisatie zit bijvoorbeeld ook in zaken als coronabeleid en vaccinaties. Volgens Korvinus zit de polarisatie in allerlei onderwerpen, binnen de politie en in de samenleving en daarbij 'wordt de politie vaak ervaren als tegenstander. De debriefings helpen om ervoor te zorgen dat je als agent 'weer neutraal omgaat met burgers en met elkaar.''

Ruimte

Ook plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer hamerde op het belang van deze bijeenkomsten waar agenten na incidenten stoom kunnen afblazen en terugkijken met hun leidinggevende wat er is gebeurd. Een snelle en open reflectie moet ook voorkomen 'dat iets jarenlang onder de radar doorgaat en een vervorming krijgt, en je vervolgens schrikt als je uitingen ziet'.

Om dit te bereiken moet er volgens Huyzer meer ruimte komen. Ze pleit er dan ook voor meer leidinggevenden, die op kleine teams zitten in plaats van een basiseenheid, met soms wel 200 man, directer te kunnen bijsturen. De afgelopen jaren zijn veel leidinggevenden juist weggestreept en 'daar betalen we nu de prijs voor'.

Stappen

'Er zijn stappen gemaakt bij de politie op etnisch profileren, waarbij meer wordt opgetreden tegen mensen met een andere nationaliteit of kleur, tegen te gaan. Bewustwording en normstelling krijgen steeds meer aandacht binnen de organisatie', aldus Huyzer.

Korvinus twijfelt of de normen helder genoeg zijn en vindt dat het duidelijker moet worden wat er gebeurt als agenten de norm overschrijden. De Eerste Kamer onderzoekt de kloof tussen wetgeving tegen discriminatie en hoe dat in de praktijk uitpakt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen