23 sep '18 15:03Aangepast op 26 sep '18 12:08

'Forensische bijscholing rechters schiet tekort'

Auteur: BNR Webredactie

De forensische wereld en de rechterlijke macht moeten intenser kennis met elkaar uitwisselen over de forensische methodieken, zegt DNA-expert Lex Meulenbroek van het Nederlands Forensisch Instituut in BNR Juridische Zaken. 'Wij moeten elkaar 24/7 kunnen informeren over de algemene methodieken: wat betekent bewijskracht? Hoe werken wij? Welke logische redeneringen passen wij toe?'

'Helaas lijkt het niet echt rechters-eigen om nieuwe kennis uit te wisselen en onder de knie te krijgen,' vult oud-rechter Jaap de Groot hem aan. Het zou enorm helpen om die methodieken helderder te krijgen bij de rechterlijke macht, meent Meulenbroek. 'Je kunt een rapport uitgebreider en helderder maken, maar als men de denktrant niet begrijpt, dan ben je er daar nog niet mee.' Rechters hebben er moeite mee het juiste gewicht aan DNA-bewijs te geven, stelt oud-rechter Jaap de Groot in zijn boek DNA in het Strafrecht. En daar wringt de schoen. 'Het probleem van de rechter is dat hij wat er in een rapport staat moet omzetten in een juridische beslissing; het NFI rapporteert in termen van waarschijnlijkheid, de rechter moet die waarschijnlijkheid omzetten in een zekerheid. Rechters gaan wel naar scholingsprogramma's, maar de effectiviteit daarvan is heel laag in termen van verbeterd inzicht.'

Image
(ANP KOEN VAN WEEL)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen