Lifestyle4 jan '17 15:18Aangepast op 4 jan '17 15:37

Gezuiverd afvalwater, geen rioolbier

Auteur: Benjamin Harmsen

De monniken van trappistenbrouwerij De Koningshoeven, bekend van het merk La Trappe, lopen voorop in milieubewust brouwen. Ze werken aan een systeem om afvalwater te zuiveren en opnieuw te gebruiken. Daarmee is de oudste trappistenbrouwerij van Nederland de eerste die dat in ons land doet. De zogenaamde 'Biomakerij' wordt dit jaar gebouwd.

Foto: ANP
Foto: ANP

Broeder Isaac Majoor is de directeur van brouwerij De Koningshoeven, de enige bierbrouwerij van Nederland gerund door religieuzen.

Bier uit de abdij

Na een groeiperiode van meer dan 6 jaar, produceert de brouwerij meer dan 9,1 miljoen liter bier. De oorzaken van deze groei moeten volgens Majoor gezocht worden in de bierkwaliteit en het verhaal van de spirituele context en het religieuze leven op de abdij. De abdijbrouwerij is één van tien brouwerijen in de wereld die het trappisten-stempel krijgen toegekend. Door een samenwerkingsverband met Bavaria was De Koningshoeve dit label zeven jaar kwijt.

Waar reguliere brouwerijen allereerst productiegericht zijn ingesteld, denkt de abdij vooral groen door haar geloofsovertuiging. Een economisch onverantwoorde keuze kan hierdoor boven een winstgevende genomen worden. Majoor ziet deze groene instelling van de abdij terugkomen in het gebruik van zonnepanelen en elektrisch rijden.

Biomakerij

De ‘Biomakerij’ is een volgende groene stap die Majoor nu neemt en waar ook Bavaria enthousiast over is. Het project kwam tot stand via een samenwerking met Waterschap de Dommel. Het zuiveringssysteem werd in Hongarije gevonden. Het bestaat uit een filtersysteem dat door middel van de wortels van subtropische planten de groei van specifieke bacteriën stimuleert. Deze vallen schadelijke bacteriën uit het afvalwater aan. Fosfaat en nitraat, dat in ontlasting en urine voorkomt, worden op deze wijze verwijderd en kunnen hergebruikt worden als kunstmest. Het gezuiverde water kan gebruikt worden als irrigatiewater. Het doel is om de kwaliteit zo te verbeteren dat het uiteindelijk gedronken kan worden. Maar het zal niet als ingrediënt in het bier zelf dienen! Een bijkomstig effect is dat het probleem van de dalende grondwaterspiegel in Brabant op deze manier kan worden tegengegaan.

Zakelijk

De investering van 2 tot 2,5 miljoen wordt door de abdij zelf gedaan. Majoor wil niet alleen praten over groen: ‘Als wij zeven keer per dag bidden en bijeenkomen om te bidden, en je prijst God om zijn schepping en de schoonheid, dan moet dat ook in je handelen terug te vinden zijn.’ Hij vindt dat een zakelijke houding gecombineerd moet worden met het vasthouden aan principes. De drie P’s, “People”, “Planet”, en “Profit”, moeten vanuit een innerlijke overtuiging gevoeld worden, anders vervalt het tot een marketinginstrument. Majoor plakt er nog een vierde P aan, “Profoundness” (Diepzinnigheid). Marketing kan voor hem niet los gezien worden van duurzaamheid en waar je voor staat als bedrijf. Profit wordt door de abdij daarom niet voor zelfverrijking gebruikt.

Trappistenbier

Wat het  trappistenbier volgens Majoor onderscheidt is dat een deel van de inkomsten steevast wordt gereserveerd voor sociale doeleinden. Zo heeft de Abdij een dochterhuis in Afrika en Indonesië. Daarnaast pakt de abdij stille armoede in Nederland aan. De gerstkeuze is verlegd van Oost-Europa naar kleine boeren in Nederland, die daarop bonussen krijgen voor de kwaliteit die ze leveren. De economie in eigen land wordt zo gestimuleerd, en door verkorte aanvoerlijnen is er geen hoge CO2-uitstoot. Op zondagavond drinkt Majoor samen met zijn broeders hun eigen bier, met mate.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen