Media7 jul '22 11:45

Voormalig baas NPO verzuimde melding privé-vakantie met staatssecretaris

Auteur: BNR Webredactie

Voormalig NPO-voorzitter Shula Rijxman heeft een privévakantie met staatssecretaris Sander Dekker van Media niet gemeld bij de NPO. Dat bevestigt een woordvoerder van de NPO aan BNR. Rijxman handelde hiermee mogelijk in strijd met de gedragsregels voor NPO-bestuurders. Volgens de huidige NPO-voorzitter, Frederieke leeflang, was het ‘verstandig’ geweest, wanneer Rijxman de privévakantie met Dekker wél had gemeld.

Onlangs werd bekend dat een innige vriendschap tussen Rijxman en de hoogste ambtenaar van ministerie van OCW, ook niet is gemeld bij de NPO. Het Commissariaat voor de Media overweegt een formeel onderzoek naar een mogelijke schending van de gedragscode door Rijxman, zo bevestigt het CvdM tegenover de makers van de BNR-podcast Koster & Van Dijk. Over die kwestie wordt morgen gedebatteerd in de Tweede Kamer.

Lees ook | Minister start onderzoek naar gang van zaken NPO-klokkenluider

Image
(ANP / Bart Maat )

De privéreis van Shula Rijxman met Sander Dekker vond plaats in 2017, zo laat de oud-staatssecretaris desgevraagd aan BNR weten. Rijxman en Dekker brachten tijdens hun ‘privévakantie’ aan Israel onder meer een bezoek aan de hoofdstad Jeruzalem. Dekker zegt daarover: 'Shula en ik hebben toen ik demissionair staatssecretaris was inderdaad een bezoek gebracht aan Yad Vashem in Jeruzalem'.

Volgens het Commissariaat voor de Media dienen privérelaties gemeld te worden wanneer er de schijn zou kunnen zijn van belangenverstrengeling.

Lees ook | NPO ‘betreurt’ gang van zaken rond klokkenluider; Shula Rijxman handelde mogelijk in strijd met gedragscode

Men zegt daarover in een verklaring: 'Juist beleidsbepalende personen binnen dit bestel hebben er zorg voor te dragen zuiver te handelen en iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De schijn van belangenverstrengeling kan een negatief effect hebben op het vertrouwen in en het functioneren van het publieke mediabestel. Mochten er relaties zijn die de schijn van belangenverstrengeling in zich zouden kunnen dragen, dan dienen deze gemeld te worden.'

Tijdens de privévakantie in 2017 - in aanwezigheid van de wederzijdse partners - was demissionair staatssecretaris Dekker van Media politiek verantwoordelijk voor de bekostiging van de NPO, die op dat moment door bestuursvoorzitter Rijxman werd geleid. Jaarlijks betaalt OCW zo’n 900 miljoen euro uit publieke middelen aan de NPO voor het verzorgen van programma’s.

De huidige voorzitter van de NPO verwijst in een reactie naar de integriteitscode van de NPO: “De code schrijft namelijk voor: ‘Door openheid en aanspreekbaarheid voorkomen zij dat hun persoonlijke belangen met die van de mediaorganisatie verstrengeld raken.’ Wij kennen de precieze omstandigheden van de situatie niet. Maar een overleg met de compliance officer voor advies was verstandig geweest.”

Het Commissariaat voor de Media dat formeel toezicht houdt op naleving van de gedragscode voor NPO-bestuurders, wil hangende de beslissing over een formeel onderzoek naar de handelwijze van Shula Rijxman niet reageren: Wij gaan niet in op inhoudelijke vragen die onderdeel vormen van een onderzoek dat wij mogelijk instellen als toezichthouder op de gedragscode Integriteit Publieke omroep', aldus een woordvoerder.

Geen mededelingen over privérelaties

Rijxman zélf zegt in een reactie via haar woordvoerder: 'Rijxman gaat geen mededelingen meer doen over privérelaties, dus ook niet over Sander Dekker. Ze is ondernemer geweest en bestuurder in Hilversum en na tien jaar lobby voor de publieke zaak heeft dat een heel breed netwerk opgeleverd, van presentator tot omroepbaas en van Kamerlid tot minister. En dat heeft mede bijgedragen aan de positieve ontwikkelingen van de publieke omroep.'

De NPO-woordvoerder laat in een reactie hierop weten: 'Wij kunnen niets zeggen over hoe de mogelijke privérelatie tussen Rijxman en Dekker zou hebben bijgedragen aan de positieve ontwikkelingen binnen de NPO. Wij hechten eraan om duidelijk te maken dat een privérelatie nooit van invloed mag zijn op de ontwikkelingen binnen de NPO. Wij hebben geen aanwijzing dat dit het geval is geweest.'

Een woordvoerder van minister Robbert Dijkgraaf (D66) van OCW bevestigt dat de privévakantie heeft plaatsgevonden, maar laat weten dat het aan ‘individuele bewindspersonen’ is om de regels zoals zijn vastgelegd in het ‘Blauwe boekje’ te interpreteren.

Dekker zegt daarop: 'Voor bewindspersonen bestaan er de richtlijnen uit het blauwe boek. Die schrijven niet voor dat dit soort vakanties moet worden gemeld.'

Na geconfronteerd te zijn met de reacties van Dekker en de NPO in dit bericht, komt Shula Rijxman alsnog met een aanvullende verklaring: 'Het is zoals Sander Dekker aangeeft. Ik wilde hem het Holocaust Memorial Yad Vashem in Jeruzalem laten zien. Zoals ik al eerder heb aangegeven: in een publieke functie leer je in korte tijd via het werk dat je doet veel mensen goed kennen. Is het dan de bedoeling dat we allemaal een register van kennissen en vrienden gaan aanleggen? Dat lijkt me voor niemand goed. Daarom ga ik niet verder in op privé relaties'.

Rijxman geeft tevens aan zich wel degelijk te hebben gehouden aan de gedragscode en ook hecht ze eraan nu te benadrukken ‘dat een privérelatie nooit van invloed mag zijn op de ontwikkelingen binnen de NPO’.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen