Media16 aug '22 11:54Aangepast op 28 sep '22 11:37

Gemeente houdt informatie over wethouder Shula Rijxman achter om 'politieke gevoeligheid'

Auteur: BNR Webredactie

Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders heeft de afhandeling van een informatieverzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) uitgesteld vanwege de 'politieke gevoeligheid'. Dit bevestigt een ambtenaar van het Stedelijk Team Openbaarheid. Het betreft een verzoek van HP/De Tijd om informatie over wethouder Shula Rijxman (D66).

Volgens de wet dient de gemeente Amsterdam openbare documenten binnen zes weken te verstrekken. Het komt relatief vaak voor dat overheden zich niet aan de in de Woo gestelde termijnen houdt. Een doorn in het oog van journalisten en burgers die vragen om openbare informatie, maar die niet - of veel te laat - krijgen.

Lees ook | NPO ‘betreurt’ gang van zaken rond klokkenluider; Shula Rijxman handelde mogelijk in strijd met gedragscode

Wethouder Shula Rijxman van Amsterdam.
Wethouder Shula Rijxman van Amsterdam. (ANP / Bart Maat )

Het komt echter niet vaak voor dat openlijk wordt erkend dat informatie die volgens de wet openbaar is en verstrekt dient te worden, niet tijdig wordt gegeven omdat deze zo precair zou zijn, volgens de gemeente. Dat dit in het geval van wethouder Rijxman wel degelijk aan de orde is, wordt schriftelijk bevestigd door de behandelend ambtenaar van het Stedelijk Team Openbaarheid, dat in de hoofdstad is belast met de afhandeling van Wet open overheid.

Strijdig met gedragsregels

Eerder werd al bekend dat Shula Rijxman als bestuursvoorzitter van de NPO mogelijk heeft gehandeld in strijd met de interne gedragsregels voor NPO-bestuurders. Ze had verzuimd een privé-relatie met de hoogste ambtenaar van het minister van OC&W te melden, terwijl dat ministerie verantwoordelijk is voor de subsidies voor de Publieke Omroep. Het Commissariaat voor de Media is bezig met een onderzoek naar de kwestie

Koster en Van Dijk | Dit muisje krijgt een staartje

Lees ook | Martin Bosma (PVV): Hammersma moet tik op vingers krijgen


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen