Mobiliteit5 aug '15 11:36Aangepast op 5 aug '15 13:24

'Verruimen vaarweg Eemshaven tast Natura 2000-gebieden aan'

Auteur: Thijs Baas

De Stichting Natuur en Milieu is niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij het afgeven van vergunningen voor het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee. "Hier gebeurt iets wat maatschappelijk gezien in onze beleving absoluut ongewenst is."

Foto: ANP
Foto: ANP

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het tracébesluit voor het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee met een kleine aanpassing in stand gehouden, blijkt uit een uitspraak van vandaag. Tjerk Wagenaar, directeur van Stichting Natuur en Milieu, ziet nog kansen om tegen deze uitspraak in het geweer te komen. "Er zijn nog geen vergunningen voor de stortplaatsen van het slib en er is nog geen duidelijkheid over het effect van de uitstoot van stikstof op de Waddeneilanden."


 

Ingreep
De economie heeft weer eens gewonnen van de bescherming van kwetsbare milieu, meent Wagenaar, in dit geval de Waddenzee. "Door zo'n grote ingreep te doen in zo'n kwetsbaar ecosysteem zorg je dat het hele systeem gesmoord wordt. Vervolgens gaan vissen uitwijken en vogels gaan misschien naar andere plaatsen en dan weet je nooit precies wat er gaat gebeuren. De VN heeft gezegd dat de Waddenzee een heel uniek gebied is, dus blijf daar met je handen van af!"

De minister heeft de beleidsruimte die ze heeft niet overschreden, is in feite de uitspraak van de rechter. Over de mate waarin het gebied wordt aangetast doet hij volgens Wagenaar geen uitspraak. "De minister heeft dus de facto afgewogen dat ze vindt dat de potentiële schade aan de Waddenzee minder zwaar hoeft te wegen dan het financiële gewon van de grote kolenschepen naar de Eemshaven. In strikt formele zin heeft de rechter nu gezegd dat dat mag." 

Bereikbaar
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil met de verruiming van de vaarweg de Eemshaven beter bereikbaar maken voor schepen met een diepgang tot veertien meter. Dat is volgens haar nodig om het gebied te ontwikkelen tot een belangrijk energiecentrum. Een eerder tracébesluit werd in augustus 2011 vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak. Organisaties als Stichting Natuur en Milieu vrezen aantasting van Nederlandse én Duitse Natura 2000-gebieden.

Vogelsoorten
Door verruiming van de vaarweg zou slib vrijkomen, waardoor niet alleen de waterkwaliteit maar ook het leefgebied van beschermde vogelsoorten wordt aangetast.  Maar volgens de Afdeling bestuursrechtspraak is het standpunt van de minister verdedigbaar dat de slibverspreiding de Natura 2000 gebieden niet aantast. De enige aanpassing in het besluit is dat tijdens de ruiperiode van de eider tussen mei en oktober geen slib verspreid mag worden. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen