Mobiliteit30 sep '13 13:55

'Prioriteit aan inspecties vrachtvervoer'

Auteur: Thijs Baas

Een mobiliteitsakkoord heeft alleen zin als alle partijen tot afspraken kunnen komen over investeringen in infrastructuur, afspraken over stedelijke distributie en eerlijke concurrentie.

Dat zegt Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, in BNR Paul van Liempt. Heikele punten zijn wat dat betreft milieuzoneringen, het bevoorraden van winkels en de handhaving. Directeur Guido van Woerkom van de ANWB pleitte vrijdag in de Nationale Autoshow voor een dergelijk mobiliteitsakkoord, in navolging van onder meer het sociaal akkoord en het Energieakkoord.

Inspecteurs
Mobiliteitsakkoord of niet, de controle op buitenlandse vrachtwagens moet prioriteit krijgen, als het aan Van Dijk ligt. "In Nederland zijn 28 inspecteurs die zich bezighouden met wegtransport. Als we echt willen concurreren moeten dat er meer zijn. Ze moeten ook controleren of buitenlandse chauffeurs niet meer ritten maken dan toegestaan;dat is oneerlijke concurrentie."

Bovendien drukt deze enorm op de vrachtprijs. Asscher heeft toegezegd dat er een groot aantal nieuwe inspecteurs zal worden aangetrokken. Ik denk dat het je als Nederlands transportbedrijf heel lastig wordt gemaakt om te concurreren. Het gaat ook om een kwaliteitsproduct. De kwaliteit staat ook ergens voor, dus we zijn blij met de toezegging van Asscher.

Salarissen
Ook in de transport- en logistieksector sluit Van Dijk verlaging van de salarissen niet uit, al zal dat zeer beperkt blijven. "Als de lijn zo doortrekt kunnen we heel goed volhouden tot het huidige niveau. Het is heel goed om niet vooruit te lopen op de zaken. We moeten heel goed met elkaar gaan kijken naar hoe we deze periode overleven. Op dit moment zitten we best goed met de vakbonden aan tafel; ook als het gaat over dit soort zaken kunnen we goed met de bonden door een deur."

Er moet, meent Van Dijk, de komende jaren hoe dan ook meer aandacht besteed worden aan hoe je mensen moet kunnen aannemen, maar ook makkelijker moet kunnen ontslaan. "We hebben ontzettend behoefte aan een flexibele schil: we moeten zoeken naar wegen om de flexibilisering mogelijk te maken."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen