Mobiliteit31 dec '14 08:16Aangepast op 31 dec '14 08:35

'Oneerlijk dat Brussel milieuregels alleen in Noord-Europa invoert'

Auteur: Pieter van den Akker

De EU heeft een milieumaatregel ingesteld voor de scheepvaart die wel geldt voor Noord-Europa, maar niet voor Zuid-Europa. Alle schepen in Noord-Europese wateren moeten vanaf morgen overstappen op zwavelarme stookolie. Die is een stuk duurder dan de zware stookolie waar ze nu op varen, zegt Martin Dorsman, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. 

Foto: ANP
Foto: ANP

"Als je dat uitrekent voor het gebied waar we het over hebben, Noord-Europa, dan heb je het op jaarbasis over zo'n 6 miljard dollar", zegt Dorsman op BNR.

'Zeer nadelig voor Rotterdam'
Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie in het Europees Parlement had het liever anders gezien, zegt hij in een reactie. “Dit is een maatregel die mondiaal is afgesproken in de zogenaamde maritieme organisatie. Daarbij is bepaald dat voor de Oostzee, de Noordzee en het Engelse Kanaal een heel lage zwavelnorm moet gaan gelden. Toen dat bij ons op de agenda kwam, heb ik het initiatief genomen om deze regel te gaan toepassen op heel Europa."
 


Zuid-Europa is tegen
Zijn amendement heeft het helaas niet gehaald, vervolgt Van Dalen. “Alle collega’s uit Zuid-Europa waren daar tegen. Het gevolg is nu dat we, bijvoorbeeld op de Noordzee, te maken hebben met deze lage zwavelnorm. Dat zal inderdaad te merken zijn. Ik vrees dat Dorsman gelijk heeft. Er zal meer lading naar de truck dan wel de trein gaan.  Dat zal denk ik wel gaan gebeuren, ja.”

Als dat zo is, krijgen we meer CO2-uitstoot. “Daarom moeten er twee dingen gebeuren. Op de eerste plaats ligt de bal nu bij de Nederlandse regering. Dit voorstel is in de internationale maritieme organisatie genomen en daarin zitten vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. Ik vind dat zij er alles aan moeten doen om het besluit dáár terug te draaien."

Snel evalueren
Tenslotte: "Vervolgens zal ik in 2015 om een versnelde evaluatie van de effecten van deze regel vragen. De Europese Commissie heeft gezegd: laten we eerst eens een jaar of drie wachten. Ik vind dat veel te lang, dus ik zal al begin volgend jaar vragen om een tussenevaluatie. Ik vrees dat deze maatregel precies datgene bereikt dat we niet willen: meer CO2-uitstoot en meer vervoer per truck en trein.”

Gerelateerde artikelen