Mobiliteit8 mrt '22 11:00Aangepast op 8 mrt '22 18:51

Aantal ongelukken met doden of gewonden op gemeentelijke wegen neemt toe

Auteur: Diederik de Groot

Wegen die beheerd worden door gemeenten zijn er het afgelopen jaar niet veiliger op geworden. Op deze wegen gebeurden bijna 15.000 ongelukken waarbij ten minste één dode of gewonde viel, een stijging van bijna tien procent ten opzichte van een jaar eerder. Het is zelfs ook een toename in vergelijking met het jaar 2019, een jaar vóór de coronacrisis begon. Dat blijkt uit cijfers uit de STAR-ongevallendatabase, die BNR heeft opgevraagd.

De cijfers zijn uitgesplitst per gemeente en te bekijken in de infopgraphic onderaan dit artikel.

De ongevallen die gebeuren op gemeentelijke wegen vormen een belangrijk aandeel van het totaal aantal ongelukken dat in Nederland gebeurt. Tachtig procent van alle verkeersslachtoffers valt op deze wegen, zegt Erik Donkers, expert verkeersveiligheid bij verkeerskundig ICT-bureau VIA, dat de STAR-data beheert.

De jaren 2020 en 2021 kenmerkten zich door minder verkeer, omdat er tijdens de coronacrisis veel werd thuisgewerkt en delen van de samenleving dicht zaten. Het heeft volgens Donkers wel degelijk effect gehad op de ongevallencijfers, maar dan vooral in het eerste coronajaar. ‘In 2020 zagen we een hele duidelijke daling in het aantal verkeersongevallen. Maar als we gaan kijken naar het aantal slachtoffers, dan daalde dat in die coronajaren helemaal niet zo veel. Het is best opvallend: Terwijl je in andere landen echt flinke dalingen zag, was dat in Nederland niet zo.’

Fietsers en bromfietsers hebben een belangrijk aandeel in de ongevallencijfers op gemeentelijke wegen. Volgens Donkers is er een ontwikkeling te zien van meer verkeersslachtoffers binnen deze groep verkeersdeelnemers, met name onder jongeren. ‘Dat is eigenlijk het ‘succes’ van het Nederlandse fietsbeleid waar we nu ook mee worstelen en waar we maatregelen op moeten gaan inzetten.’

‘We zijn meer in de stad gaan wonen, waardoor het conflict tussen auto en fiets makkelijker ontstaat’, zegt Donkers. ‘Een maatregel die opkomst is een snelheid van 30 kilometer per uur op ontsluitingswegen. Dat betekent dat op de drukkere wegen, waar de fietser ook op de rijbaan zit, dat de snelheid daar omlaag gaat.’

Deze maatregel is op veel plekken pas vrij recent ingevoerd, wat het volgens Donkers lastig maakt om nu al harde uitspraken te kunnen doen over het succes ervan. Hij stipt daarnaast aan dat ook veel hoop is gevestigd op het zogenoemde ISA-systeem in auto’s, dat ervoor zorgt dat de snelheid automatisch begrenst wordt. ‘Dat kan een hele grote bijdrage leveren.’

Verkeersveiligheid staat bij gemeenten hoog op de agenda en het is ook een belangrijk thema in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, ziet Donkers. ‘Ik denk dat de meeste gemeenten er wel degelijk van doordrongen zijn dat ze nu echt aan de bak moeten. Wat we de laatste jaren ook zien is dat het gebruik van onze software erg aan het stijgen is. We merken het ook aan vragen die we krijgen en we verzorgen ook trainingen die druk worden bezocht. Daaraan merken we dat het onderwerp wel degelijk op de agenda staat.’

BNR-Uitblinkgemeente

Dit verhaal kwam tot stand in het kader van de week van de week van de BNR-Uitblinkgemeente. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen behandelen we op BNR elke dag een thema, waarbinnen de 333 deelnemende gemeenten met elkaar worden vergelijken. Dit verhaal valt binnen het thema economie. Op elke thema wordt er één tot Uitblinkgemeente uitgeroepen. Deze wordt bekend gemaakt bij In de Middag. Op dit thema is Utrecht uitgeroepen tot Uitblinkgemeente.

Gerelateerde artikelen