Mobiliteit22 jun '22 11:59

Greenwheels gaat wagenpark versneld elektrificeren

Auteur: Mark van Harreveld

De komende drie jaar gaat deelautobedrijf Greenwheels zijn deelauto’s vervangen door elektrische modellen. De ambitie is om het bedrijf in 2025 volledige klimaatneutraal te maken. Op dit moment rijden zo'n 2.300 Greenwheels-auto's in 135 Nederlandse gemeenten. Daarvan is 10 procent volledig elektrisch aangedreven. Greenwheels-directeur Andrew Berkhout belooft 'een uitstootloze auto voor iedereen'.

(ANP / Kim van Dam)

'Greenwheels wil als aanjager van duurzame stadsmobiliteit blijven fungeren. Dit betekent dat we de lat voor onszelf hoog moeten leggen, bijvoorbeeld met het versneld elektrificeren van de Greenwheels-vloot', zegt algemeen directeur Andrew Berkhout van Greenwheels. 'We realiseren ons dat we voor een enorme klus staan, maar we gaan uitstootvrij rijden nog toegankelijker én aantrekkelijker maken. Als grondlegger van autodelen in Nederland helpen we gemeenten om steden leefbaarder te maken. Onze belofte: een uitstootloze deelauto voor iedereen'.

Lees ook | Nederland heeft meeste laadpalen in de EU

Populair

Deelauto's worden steeds populairder. Telde Nederland in 2015 nog 14.000 deelauto’s, in maart 2021 waren er volgens Rijkswaterstaat 971.000 autodelers en 87.825 deelauto’s waarvan 13 procent elektrisch aangedreven wordt. Volgens Berkhout waren zijn deelauto's niet eerder zo populair en steeg het aantal autodelers in 2021 met 20 procent.

Jochem Beunderman van Vereniging DOET, de Nederlandse branchevereniging op het gebied van elektrisch vervoer, juicht de stap van Greenwheels naar elektrische deelmobiliteit toe. Volgens Beunderman wordt hiermee 'elektrische mobiliteit algemener en nog beter beschikbaar voor iedereen'. Wel wijst hij erop dat deze transitie 'valt of staat' bij de beschikbaarheid van voldoende laadinfrastructuur langs de openbare weg.

Laadinfra klaar voor

'In stedelijke gebieden is het bezit van een auto steeds minder een vanzelfsprekendheid', zegt Beunderman. 'Naast de introductie van zero-emissie zones in een aantal grote steden worden auto's geweerd uit autoluwe of zelfs autovrije binnensteden. Het antwoord hierop is elektrische deelmobiliteit'. Volgens Beunderman is ook de laadinfrastructuurbranche klaar voor deze volgende stap. Hij roept de andere spelers in dit veld, gemeenten én de netbeheerders op 'om samen deze transitie mogelijk te maken'. Bijvoorbeeld door de introductie van een parkeervergunning voor elektrische deelauto's die in het hele land functioneert.

Lees ook | Geen plek voor nieuwe laadpalen door overvol stroomnet


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen