Ondernemen13 apr '15 08:05Aangepast op 13 apr '15 11:53

Laatste poging om een vrouwenquotum te voorkomen

Auteur: Thijs Baas

Het wil nog steeds niet echt vlotten met het aantal vrouwen in de Nederlandse bestuurskamers. En daarom deed verantwoordelijk minister Bussemaker samen met VNO NCW-topman Hans de Boer een oproep aan het bedrijfsleven. Maar daarmee mengt de overheid zich in feite in bedrijfsaangelegenheden, vindt VVD-Kamerlid Tamara van Ark.

Elke commissaris van een beursgenoteerd bedrijf mocht vijf vrouwen vrouwen aandragen voor de zogenoemde topvrouwen-database. Vrouwen die klaar zijn voor de bestuurskamer, maar horen duidelijk nog niet bij de usual suspects. Volgens Bussemaker is zo'n lijst dan ook bittere noodzaak. Wat coalitie-genoot VVD er overigens niet van weerhield om onlangs tegen deze lijst te stemmen, omdat zo'n databank concurrentie-vervalsend werkt. Maar volgens de minister doet de overheid niet aan werving en selectie.

Overheid
Maar volgens VVD-Kamerlid Tamara van Ark is het raar dat de overheid het werven en selecteren weer zelf ter hand gaan nemen via een database. "Het gebeurt al in de markt en nu gaat de overheid het werk zelf uitvoeren. De minister heeft heel veel woorden nodig om te zeggen dat ze het overlaat aan de markt, maar dat was mijn argument om van die database af te komen. Er staat wel onderaan de website dat het een initiatief is van het ministerie van OC&W, en ik vind het geen taak van de overheid om werving en selectie te doen."

 

Dat het goed is dat de kwestie 'meer vrouwen aan de top' op de agenda staat, wil Van Ark niet in twijfel trekken, integendeel: "We weten uit onderzoek dat bedrijven die met diverse teams werken beter presteren. De ontwikkeling gaat langzaam maar hij gebeurt ín de bedrijven in de samenleving. Als je die teaak als overheid gaat overnemen, sus je in feite iedereen in slaap en bedrijf je symboolpolitiek. Én je doet aan concurrentievervalsing."

Topbestuurders
De vraag blijft wat er nu gaat gebeuren met die lijst; de tijd dringt voor de minister en volgens de wet bestuur en toezicht moeten we voor het einde van het jaar 30 procent vrouwelijke top-bestuurders hebben. Het aandeel vrouwen stijgt weliswaar mondjesmaat, maar schommelt nu nog rond de 10 procent, erkent ook Bussemaker.


 

De lijst is de laatste poging van de minister om een vrouwen-quotum in Nederland te voorkomen. Landen als Noorwegen en Frankrijk kennen al zo'n quotum, en Duitsland stemde vorig jaar in met zo'n maatregel. Ook in Europees verband wordt gesproken over een quotum dat voorschrijft dat 40 procent van de raden van commissarissen vrouwelijk is. De lijst moet dus wel zichtbaar resultaat krijgen. Want aan het einde van het jaar... dan wordt de balans opgemaakt.

Bedrijven
Maar Van Ark vindt de koppeling van een database aan het instellen van een quotum niet zorgvuldig. Dat de geambieerde 30 procent voorlopig buiten bereik blijft, verandert niets aan haar uitgangspunt dat het vanuit de bedrijven zal moeten komen. "De discussie is veel breder dan alleen die database. We leven in een land waar 75 procent van de vrouwen part-time werkt. Een hele mooie verworvenheid, maar keuzes hebben consequenties."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen