Ondernemen7 feb '18 18:13

Handelsmissie Vietnam moet deuren openen

Auteur: Julia Bokdam

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is voor haar eerste handelsmissie in Vietnam. Ze is daar samen met 45 Nederlandse bedrijven. Het bezoek staat in het teken van 45 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Vietnam. Kaag wil nieuwe kansen voor bedrijven creëren, maar gaat de mensenrechtensituatie in Vietnam niet uit de weg.

De minister noemt de mensenrechtensituatie in Vietnam een punt van zorg. 'Het wordt door de ambassade bijgehouden en aangestipt, maar dat is voor verandering niet voldoende. Wij zetten een aantal instrumenten in, waaronder steun voor internationale arbeidsorganisaties. Het is niet het enige thema, maar we kijken naar punten waar voortgang geboekt kan worden.' Gisteren had Sigrid Kaag een gesprek met de minister en andere prominenten over de mensenrechten.

Kwaliteitsnormen en duurzaamheid

Voor bedrijven is het volgens de Nederlandse minister goed om te weten dat het in Vietnam anders geregeld is, voordat ze besluiten zaken te gaan doen. Convenanten die Nederland heeft op gebied van kwaliteitsnormen, mensenrechten, duurzaamheid en welzijn van dieren heeft, gelden in Vietnam niet. 'Bedrijven maken onafhankelijke keuzes. Wij dringen niets op, maar maken het heel bespreekbaar.'

Er zijn 125 Nederlandse bedrijven die al jarenlang actief zijn in Vietnam. Zij hebben nu behoefte aan nieuwe kansen. 'Er zijn hele gerichte gesprekken over sectoren als Delta Nederland, havenmanagement, watermanagement en technologie. Allemaal takken van sport waar wij in Nederland in uitblinken.'

Praktische adviezen

Die kennis wordt meteen in de praktijk gebracht. De haven van Rotterdam en een aantal grote bedrijven kijken nu naar Ho Chi Minhstad. Een van de tien steden die wereldwijd het meest getroffen zijn door de gevolgen van de klimaatverandering. 'Het gaat om kennis, maar ook om hele praktische adviezen. Er zijn adviesbureaus bij betrokken en bedrijven die het gaan uitvoeren.' Bedrijven die zich vestigen in Vietnam hebben vaak een lokale partner, maar andere bedrijven zoeken alleen een afzetmarkt.

'

Gerelateerde artikelen