ZZP29 mrt '16 22:07

'Geen effect zelfstandigenaftrek op sociale voorzieningen zzp'er'

Auteur: Thijs Baas

Het afschaffen van de zelfstandigenaftrek zal geen effect hebben op de sociale voorzieningen voor zzp'ers, meent staatssecretaris Eric Wiebes van Sociale Zaken. Het kabinet ziet dan ook geen reden om de fiscale regeling af te schaffen.

Foto: ANP
Foto: ANP

DNB-president Klaas Knot wees vorige week op de negatieve consequenties voor zzp'ers van de zelfstandigenaftrek, die destijds juist werd ingevoerd om zelfstandigen de mogelijkheid te geven een sociaal vangnet op te bouwen. Maar de 'goed bedoelde' regeling heeft er volgens Knot voornamelijk toe geleid dat zzp'ers geen toegang hebben tot sociale voorzieningen, die ze inmiddels bijzonder goed zouden kunnen gebruiken. Hij pleit voor andere belastingregels voor zelfstandigen.

Uit eigen beweging blijken zzp'ers zich simpelweg niet te verzekeren en daarmee doemt de vraag op of de zelfstandigenaftrek zijn doel niet voorbijgeschoten is. Veel zzp'ers zouden tegenwoordig niet veel meer zijn dan 'dagloners', zoals Knot het vorige week in het FD noemde. Maar in die kwalificatie kan Wiebes zich duidelijk niet vinden. "Ik vind het een hele rare term. Ik zou zulk soort termen niet gebruiken. Het woord heeft in mijn optiek een negatieve connotatie en ik zou het woord niet gebruiken."

 

Zzp'ers kiezen volgens Wiebes zelf voor de vrijheid, flexibiliteit en zelfstandigheid. Ze hebben volgens hem een enorm belangrijke functie in de samenleving. Maar Knot gebruikt de term om juist nog eens de aandacht te vestigen op de beperkte sociale voorzieningen, zoals eigen financiering, verzekering en pensioenen. "In de brief die het kabinet hierover heeft gestuurd, staat dat op termijn de institutionele verschillen tussen werknemer enerzijds en zzp'er anderzijds moeten worden verkleind. Maar dat kan op een heleboel verschillende manieren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen