ZZP31 okt '16 08:25

Petitie en ludieke acties zzp'ers

Auteur: Thijs Baas

ZZP Nederland gaat vanaf vandaag actie voeren omdat tienduizenden zzp'ers opdrachten mislopen als gevolg van de nieuwe wet-DBA. Een staking zit er niet in, beaamt Maarten Post van de belangenorganisatie, maar de aandacht van de Tweede Kamer zúllen ze trekken.

Foto: HH/David Rozing
Foto: HH/David Rozing

De diepere oorzaak van 'deze ellende' is volgens Post dat de Belastingdienst de modelcontracten op dit moment beoordeelt op basis van arbeidswetgeving. 'Wij willen dat er nieuwe wetgeving komt die gebaseerd is op ondernemerschap, in de definitie zoals de SER die in 2010 heeft voorgesteld. De overheid wil daar nog niets van weten, maar dat moet er nu eindelijk van komen.'

Vijfduizend minder zzp'ers

Vorige week werd bekend dat het aantal zzp'ers sinds de invoering van de wet met vijfduizend daalde. ZZP Nederland komt daarom nu met een petitie met een pakket van eisen die begin december wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. 'Wij zijn heel goed in staat om de komende periode de aandacht van de Kamerleden op dit onderwerp te vestigen en we zullen niet nalaten om dat voortdurend in beeld te brengen.'

Vrijwaring

Maar op wélke manier dat dan gaat gebeuren wil Post niet zeggen, meer dan dat het om 'ludieke acties' zal gaan. Wel is duidelijk dat ZZP Nederland in de petitie eist dat het modelcontract vrijwaring moet geven aan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 'Met andere woorden: zekerheid dat er geen naheffing en boetes volgen als je werkt volgens het modelcontract. Zo moeten opdrachgevers weer opdrachten gaan verstrekken; dat is op dit moment het belangrijkste punt.'

Gerelateerde artikelen