Onderwijs4 feb '22 16:36Aangepast op 4 feb '22 16:52

Minister Dijkgraaf: Geen compensatie voor studenten leenstelsel

Auteur: BNR Webredactie

Pech, maar meer dan een tegemoetkoming van 1.000 euro zit er niet in voor de generatie studenten die tussen 2015 en 2023 geen basisbeurs kregen, maar onder het leenstelsel studeerden. En daarmee een flinke studieschuld opbouwden. Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft begrip voor de studenten, maar doet geen toezeggingen. 'Op dit moment staat er 1 miljard voor en daar moeten we het mee doen', zegt Dijkgraaf tegen politiek verslaggever Leendert Beekman.

(ANP / Lex van Lieshout)

Morgen zullen naar verwachting zo'n 3.000 studenten tegen het voorgenomen bedrag protesteren. En tegen een ander pijnpunt: dat het stelsel nog anderhalf jaar blijft bestaan. Minister Dijkgraaf zegt begrip te hebben voor hun gevoelens en de moeilijke situatie waarin ze zich bevinden. 'Ik wil graag met hen in gesprek, we hebben als kabinet 1 miljard euro beschikbaar voor de studenten die onder het leenstelsel vielen. Het heet een tegemoetkoming omdat het geen volledige compensatie is, maar het is een goede stap in de richting.'

Lees terug | Uiteenlopende reacties op coalitieakkoord

LSVB-voorzitter Ama Boahene noemde het bedrag 'echt niets meer dan een fooi'. Het CBS becijferde eerder dat studenten die echt lenen, gemiddeld 700 euro per maand lenen. Na 4 jaar ontstaat dan een studieschuld van 33.000 euro. Het gaat om zo'n miljoen studenten die buiten de basisbeursboot vallen.

Dijkgraaf zegt breder te willen kijken 'met andere groepen, om te kijken of we nu kunnen begrijpen wat nu écht de zorgen zijn. En dat we misschien langs een andere weg kunnen helpen, want ik zie dat deze generatie in heleboel opzichten het moeilijk heeft. Er is echt een kansenongelijkheid tussen de generaties ontstaan'.

Wel voegt hij daaraan toe dat er bij elke nieuwe regeling een punt komt waarop er mensen zijn die net wel en die er net niet van profiteren. Hij wijst er wel op dat het geld dat door het leenstelsel bespaard is, in het onderwijs is geïnvesteerd. Wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede is gekomen, maar waar de 'leenstelselstudenten' dus zelf niet van profiteren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen