Onderwijs18 mei '22 10:39

VNO-NCW: 'Nederlandse Tax Code uniek in de wereld'

Auteur: Mark van Harreveld

Vandaag presteert werkgeversorganisatie VNO-NCW de nieuwe fiscale gedragscode. Ongeveer veertig grote Nederlandse bedrijven beloven daarin openheid over de gebruikte belasting constructie, evenmin zullen ze gebruik maken van belastingparadijzen. 'Dit is uniek in de wereld', zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW.

Volgens Thijssen gaat de code verder dan welke standaard of code dan ook en is hij daarom zo uniek. Ze zegt dat de lat erg hoog ligt en dat daardoor geen van de deelnemende bedrijven al volledig aan de standaarden voldoet. Aan de Code doen bijna alle AEX-bedrijven mee, en ook een aantal grote niet-beursgenoteerde bedrijven, waaronder Philips, Shell, ABN AMRO, Heineken, Rabobank en Jumbo Supermarkten. 'Er zitten nog veel bedrijven in de pijplijn die nog in een interne besluitvormingsprocedure zitten om hieraan mee te doen.'

Lees ook | Wat kan Nederland doen om niet op een belastingparadijs te lijken?

Stakeholders

Er staat geen straf of sanctie op het niet naleven van de Code, maar volgens Thijssen moet je 'bij je jaarcijfers uitleggen als je er niet aan voldoet. Dan moet je uitleggen waar je nog niet voldoet en waarom nog niet, en dan is het aan de stakeholders om daarover met jou in gesprek te gaan.'

Deze code is een reactie op een oproep van toenmalig staatssecretaris Menno Snel aan bedrijven en belastingadviseurs om belastingontwijking tegen te gaan. Volgens Thijssen past hij ook in de door de werkgeversorganisatie ingezette koers over het afleggen van meer maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Lees ook | Europa gaat Nederlandse brievenbusfirma's stevig controleren

'Wat ik mooi vind aan de bedrijven is dat zij belasting betalen niet zien als een kostenpost, maar als een bijdrage aan de samenleving die het bestaan van dat bedrijf mogelijk maakt. Transparantie schept ook vertrouwen: vertrouwen in de bedrijven, maar ook in ons belastingstelsel waar deze bedrijven zich verantwoordelijk voor voelen. Ik ben trots op die bedrijven, het is uniek en echt een stap voorwaarts.'

Lees ook | Ierland akkoord met wereldwijd belastingplan

Breed draagvlak

Voor het opstellen van de eisen in de Tax Code is onder meer gesproken met vakbeweging, ngo’s, belastingexperts en wetenschappers. Daarnaast golden bestaande initiatieven, zoals het Global Reporting Initiative, als ondergrens. Een punt waarop de nieuwe code verdergaat is het inzicht in alle belastingafdrachten per land waar een bedrijf actief is. Daarbij moeten bedrijven gaan laten zien in welke mate zij gebruikmaken van belastingprikkels, zoals in Nederland bijvoorbeeld de innovatiebox. Europese regels over verslaglegging per land, 'country by country reporting', verplichten alleen transparantie over belasting die wordt betaald in EU-landen.

Lees ook | Nederland nog altijd in kopgroep belastingparadijzen

Gerelateerde artikelen