Onderwijs9 jun '22 07:15

Kan de eindexamenvlag uit, of (nog) niet?

Auteur: BNR Webredactie

Duizenden middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor het eindexamen. Leerlingen van het vmbo-t, havo en vwo worden vandaag gebeld, vmbo-kader en -basis moeten nog een weekje wachten.

In totaal deden er dit jaar ruim 188.000 leerlingen mee. In het vmbo waren dat er 92.000, op de havo's bijna 55.000 en in het vwo bijna 41.000.

(ANP / Rob Engelaar)

Volgende week maandag begint het tweede tijdvak van de eindexamens. Dit is bedoeld voor leerlingen die in het eerste tijdvak niet al hun examens hebben gemaakt of die een examen herkansen.

Klachten

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kreeg dit jaar een recordaantal van 285.700 klachten binnen over de eindexamens. Veel daarvan gingen over te lange en ingewikkelde teksten en het gebruik van te moeilijke woorden. Ook waren er veel klachten over opgaven die niet aansloten bij de in de lessen behandelde stof.

Controle

Het nakijken van de examens is volgens De Telegraaf vaak een rommeltje, er is bijna geen controle op docenten die sjoemelen met punten schrijft de krant op basis van gesprekken met docenten. Veel collega’s kijken de examens netjes na, maar er zijn ook docenten en scholen die hun eigen leerlingen proberen voor te trekken. 'Dit jaar heb ik weer twee leraren die hun leerlingen zes à zeven punten te veel hebben gegeven bij het nakijken', vertelt een economieleraar die als tweede corrector de economie-examens van een andere school moet bekijken en kan ingrijpen als er fouten zijn gemaakt. 'Die punten zouden het verschil kunnen zijn tussen een voldoende en een onvoldoende.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen