Onderwijs15 jun '22 00:21Aangepast op 15 jun '22 10:11

Toch geen eind aan toestroom buitenlandse studenten, 'kwaliteit hoger onderwijs in gevaar'

Auteurs: Mirthe Westrik en Wesley Weerts

Universiteiten kunnen nog steeds niks doen tegen de massale toestroom van buitenlandse studenten. De wet die dat moest regelen, komt er voorlopig niet. Hierdoor komt de kwaliteit van het hoger onderwijs ernstig in gevaar, waarschuwt universiteitenkoepel UNL op BNR. 'De werkdruk onder medewerkers is veel te hoog, studenten zitten in grotere groepen en wetenschappers hebben steeds minder tijd voor onderzoek', zegt voorzitter Pieter Duisenberg.

(Unsplash)

In de afgelopen twintig jaar is het aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten ongeveer verdubbeld, weet Duisenberg. Eerder kwam de stijging vooral door Nederlandse studenten, maar sinds een aantal jaar stijgt het aantal internationale studenten sterker, blijkt ook uit recente cijfers van het CBS.

'In dezelfde tijd is de financiering van universiteiten niet meegegroeid, waardoor universiteiten steeds minder bekostiging per student krijgen. De gevolgen daarvan zijn op alle universiteiten merkbaar', zegt Duisenberg. Door het hoge aantal aanmeldingen kampen ze met een tekort aan studieruimtes en docenten, en een hogere werkdruk voor de docenten die er wél zijn.

Manieren om te beperken

Al sinds 2018 vragen verschillende universiteiten om 'instrumenten' waarmee ze de toestroom van internationale studenten kunnen sturen. Zo pleiten ze bijvoorbeeld voor de mogelijkheid om een numerus fixus specifiek voor een Engelstalig traject binnen een opleiding in te stellen, terwijl het Nederlandstalige traject openblijft. 'Of bijvoorbeeld het inzetten van een noodfixus, als gedurende de aanmeldprocedure blijkt dat het aantal aanmeldingen zó hard stijgt, dat de opleiding in de problemen komt', zegt Duisenberg. 'Ook helpt het als je voor studenten van buiten Europa een maximumaantal kunt stellen.'

Het wetsvoorstel dat er lag moest nog door de Eerste Kamer heen, maar had deze problemen voor een groot deel moeten oplossen. Een aantal van deze instrumenten stond namelijk ook in de wet beschreven. Maar de wet wordt voorlopig ingetrokken omdat onderwijsminister Robbert Dijkgraaf eerst met betrokken partijen een 'gezamenlijke toekomstverkenning' wil uitwerken. Pas daarna komt hij met een 'omvattend pakket maatregelen', zo staat in een brief aan de Kamer.

Maar er is niet veel tijd, waarschuwt voorzitter Pieter Duisenberg. 'Als we nog jaren moeten wachten dan stijgt het aantal inschrijvingen snel door. Op die plekken staat de kwaliteit onder druk en neemt de werkdruk toe.' Hij roept de minister op om snel met vervangende wetgeving te komen waarmee universiteiten de aantallen internationale studenten beter kunnen regelen. 'Elk jaar dat wij extra wachten is eigenlijk een verloren jaar.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen