Onderwijs17 aug '22 09:07Aangepast op 17 aug '22 10:11

Tekort aan nucleaire specialisten baart zorgen

Auteurs: BNR Webredactie en Jan Pieter Jansen

Kernenergie wordt al jaren genoemd als oplossing voor het energievraagstuk, zij het voor de langere termijn. Sinds de oorlog in Oekraïne wint de omstreden energievorm weer meer aan momentum. Ook de Nederlandse regering ziet er wel heil in en wil daarom twee nieuwe kerncentrales bouwen. Een van kritiekpunten van experts is echter telkens geweest dat het ons land momenteel ontbreekt aan een goede nucleaire kennisinfrastructuur. En dat lijkt voorlopig niet te veranderen.

Van de drie technische universiteiten die Nederland rijk is, houdt zich er slechts één met kernsplijting – de techniek achter de huidige generatie kerncentrales – bezig. In Delft bestaat nog een kleine onderzoeksgroep van vijf wetenschappers, terwijl men in Eindhoven en Twente enkel op kernfusie focust. Deze technologie is voorlopig niet operabel en daarom ook niet interessant voor kerncentrales op de middellange termijn.

Om binnen een jaar of tien in Nederland de twee beoogde nieuwe kerncentrales te realiseren, moet als een gek geïnvesteerd worden in het opleiden van kernfysici – de spoeling is nu namelijk erg dun en in het buitenland heeft men alle handen zelf nodig. Over deze opschaling maakt Jan Leen Kloosterman, hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft, zich op dit moment zorgen. De afgelopen jaren gingen verschillende collega’s van hem met pensioen, waardoor leerstoelen onbemand raakten, en ditzelfde staat in de nabije toekomst met nog een aantal hoogleraren te gebeuren.

Lees ook | Stempel groen voor gas en kernenergie

Om voldoende personeel op te leiden die de kerncentrales van de toekomst kunnen bemannen, acht Kloosterman het op zijn minst noodzakelijk dat de hoogleraren die de komende jaren met pensioen gaan meteen worden opgevolgd. Om een bredere kennisinfrastructuur op te bouwen is dit wat hem betreft echter niet genoeg. Ook de voormalige leerstoelen moeten weer worden bekleed om zo een bredere uitstroom van experts te genereren.

(ANP)

Huidige investeringen onvoldoende

Al ziet Kloosterman de interesse van studenten in kernenergie de afgelopen tijd groeien, zolang de opleidingscapaciteit klein is, blijven de afstudeermogelijkheden ook beperkt. Om de eerste gaten zo snel mogelijk te dichten werd daarom eerder dit jaar door Kamerleden Silvio Erkens (VVD) en Laurens Dassen (Volt) alvast 5 miljoen bij het Ministerie van EZK losgepeuterd. Dat dit niet genoeg is, en er structureel moet worden geïnvesteerd, erkent ook Erkens zelf.

Minister Jetten komt dit najaar met een uitgebreide verklaring aan de Kamer, waarin het plan van aanpak voor investeringen in de nucleaire kennisinfrastructuur uiteen wordt gezet. Erkens heeft goed hoop dat de plannen dan duidelijk worden en er schot in de zaak komt. Kloosterman moet dit nog zien, en geeft aan tot nu toe weinig concreets vanuit Den Haag te hebben gehoord.

Ook hbo en mbo

Naast fors meer investeringen om zijn eigen afdeling uit te breiden, hoopt Kloosterman dat er ook wordt ingezet op het aanbieden van kernenergie-gerelateerd onderwijs via hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit is momenteel nog niet het geval en volgens hem minstens zo belangrijk voor de ambitieuze plannen van het kabinet.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen