Onderwijs6 nov '22 21:30

Voorlopig geen cent voor Forumscholen: partij doet nergens aanvraag voor staatssteun

Auteur: Bart van Rijswijk

Forum voor Democratie (FVD) lanceerde deze zomer een plan voor eigen basisscholen. Een half jaar later heeft de partij nog nergens een aanvraag ingediend voor overheidsfinanciering, blijkt uit navraag van BNR bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Mogelijk heeft de partij onvoldoende ouders aan zich weten te binden.

AALSMEER - FVD-Kamerlid Ralf Dekker (links) is de initiatiefnemer van de Renaissanceschool.
AALSMEER - FVD-Kamerlid Ralf Dekker (links) is de initiatiefnemer van de Renaissanceschool. (ROBIN UTRECHT)

FVD had het voornemen om in vijf plaatsen (Almere, Apeldoorn, Den Haag, Hoogeveen en Tilburg) een zogenaamde ‘Renaissanceschool’ op te richten, met onderwijs in overeenstemming met het gedachtegoed van de partij. De partij diende voor alle vijf gemeenten een voorstel in bij DUO, maar daarna heeft de overheidsdienst niks meer vernomen. De deadline voor het indienen van ouderverklaringen verstreek op 29 oktober. Nu de partij die niet heeft gehaald is de eerstvolgende kans op overheidssteun pas in 2025.

Mogelijk heeft de partij onvoldoende ouders achter het initiatief kunnen scharen. Volgens regionale media is dit in Hoogeveen en Tilburg het geval. Het aantal vereiste steunbetuigingen hangt van de beoogde locatie af, maar gemiddeld zijn de handtekeningen van 75 ouders nodig. DUO kon niet bevestigen waarom FVD de aanvraag voor overheidsfinanciering niet heeft doorgezet. FVD en de Tocquevillestichting, waar de Renaissancescholen onder vallen, reageerden niet op herhaalde verzoeken om commentaar.

Zonder ouderverklaringen alleen privéscholen mogelijk

Begin dit schooljaar opende de Tocquevillestichting de eerste Forumschool in Almere. Dit is echter een privéschool. De school ontvangt dus geen staatssteun en ouderverklaringen zijn daarom niet nodig. Hoeveel leerlingen er precies onderwijs genieten is onbekend. FVD-Kamerlid Ralf Dekker sprak eerder in de pers over 18 aanmeldingen. Volgens de website van de school moeten ouders maandelijks tot 300 euro betalen voor het onderwijs.

Op dit moment beoordeelt de Inspectie voor het Onderwijs of het onderwijsplan van deze privéschool voldoet aan wettelijke eisen. Een woordvoerder laat weten dat de eerste gesprekken al hebben plaatsgevonden, maar dat de evaluatie nog niet is afgerond.

De mogelijke komst van Forumscholen leidde deze zomer tot een verhitte discussie over de vrijheid van onderwijs, vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Op grond daarvan kan (sinds een wetswijziging in 2020) elke Nederlander die de steun heeft van voldoende ouders met overheidsgeld een basisschool oprichten. FVD maakt voorlopig dus geen gebruik van deze mogelijkheid.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen