Personal Finance30 sep '15 09:45Aangepast op 30 sep '15 13:18

Wat wordt jouw huurprijs per 1 oktober?

Auteur: BNR Webredactie

Duizenden huurders hebben recht op een huurverlaging per 1 oktober, meldt de Woonbond. Dat komt door een wijziging van het puntenstelsel voor sociale huurwoningen waarmee de maximale huurprijs wordt berekend. De huurverlaging kan variëren van een paar centen tot 200 euro.

Foto: ANP
Foto: ANP

Verscheidene woningcorporaties hebben al aangekondigd dat ze waar nodig de huren zullen verlagen. Zo verlaagt Mitros de huren van 1838 woningen in Nieuwegein en Utrecht en Staedion de huren van 1415 woningen in Den Haag.

Woonbond
De Woonbond is er niet gerust op dat alle corporaties even voortvarend te werk gaan. Daarom roept de belangenorganisatie huurders op zelf te controleren of ze in aanmerking komen voor een huurverlaging. Huurders hebben daarvoor wel de WOZ-waarde nodig van hun huurwoning. Die kunnen ze opvragen bij de gemeentelijke belastingdienst, of hun verhuurder. Vervolgens kunnen huurders op de website van de Huurcommissie berekenen wat hun nieuwe maximale huurprijs is.

Bastiaan van Perlo van de Woonbond over het nieuwe puntensysteem:

 

Volgens de Woonbond gaat het om ongeveer vijf procent van alle sociale huurwoningen. Op termijn kan de huur een "flink deel" van de woningen waar nu de WOZ-waarde bijkomt waarschijnlijk omhoog, zegt Van Perlo. Maar de Woonbond is niet blij met het nieuwe puntenstelsel. Door de grote marktwerking is de Woonbond bang voor segregatie in grote delen van het land. "Wijken worden minder toegankelijk voor mensen met lage inkomens."

De belangrijkste veranderingen
Vanaf 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem (het zogeheten woningwaarderingsstelsel). De belangrijkste verandering: de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) van de woning telt nu mee bij de puntentelling om de marktwaarde van een huurwoning mee te laten wegen bij de berekening van de huurprijs. Daardoor tellen de volgende onderdelen niet meer mee bij de berekening van het aantal punten: woonvorm, woonomgeving, hinderlijke situaties en schaarstepunten (voor woningen in gemeenten met woningtekort).

Alleen de huur van nieuwe huurcontracten kan mogelijk verhoogd worden tot de maximale huurprijsgrens door het nieuwe puntensysteem. Bij bestaande huurcontracten moet de verhuurder zich houden aan de wettelijk vastgelegde huurverhoging, maar kan de huur per 1 oktober wel worden verhoogd als de huurprijs in juli dit jaar niet was verhoogd vanwege de punten.

Het nieuwe puntensysteem geldt alleen voor zelfstandige huurwoningen en niet voor onzelfstandige huurwoningen zoals studentenkamers, woonwagens en standplaatsen.

Bereken hier de huurprijs van je woning aan de hand van de puntentelling


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen