Personal Finance15 mrt '16 16:03

Klijnsma: grote zorgen over pensioenfondsen

Auteur: Judith Laanen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gaat nog deze week praten met De Nederlandsche Bank over de gevolgen van de renteverlaging van de ECB voor de Nederlandse pensioenfondsen. Gaan de pensioenen omlaag of de premies omhoog?

Foto ANP
Foto ANP

Klijnsma (Sociale Zaken) reageerde vanmiddag op vragen uit de Tweede Kamer over de renteverlaging van de Europese Centrale Bank. Die besloot vorige week de belangrijkste rentetarieven op nul procent te zetten. Dat kan de pensioenen behoorlijk gaan raken, benadrukte PvdA-Kamerlid Roos Vermeij. Klijnsma erkende dat de fondsen onder druk staan door de lagere rentestand en de situatie op financiële markten.

'Cruciale rol DNB'
De DNB, die toezicht houdt op de pensioeninstellingen, speelt een cruciale rol in de toekomst van de pensioenen, zegt politiek verslaggever Laurens Boven. De DNB stelt ook de rekenrente vast: "De rente op basis waarvan de pensioenfondsen berekenen of ze genoeg geld in kas hebben om de toekomstige pensioenen te betalen", legt Boven uit.

Maar, de bank is net als de ECB onafhankelijk, zegt Boven:" "Dus Klijnsma kan wel haar zorgen uiten, maar niet zeggen dat de rekenrente moet worden aangepast."

De stijgende premies en dalende pensioenen hangen volgens Klijnsma af van de ontwikkeling van de situatie op de financiële markt. "Daarom zijn we zo ongelofelijk alert. De regering kan binnen de tweede pijler niet zomaar dingen voorkomen. Wat belangrijk is dat de aow rechtovereind blijft en dat we proberen zoveel mogelijk met de fondsen te kijken of we binnen het stelsel dingen kunnen veranderen. Daar is de DNB ook aan zet dus daar ben ik mee in conclaaf."

 

'Klijnsma kan niet zoveel doen nu'
"Het komt erop neer dat de staatssecretaris op dit moment eigenlijk niets kan doen", zegt Boven. Wel kunnen we het komende half jaar, rond Prinsjesdag, een discussie verwachten over het compenseren van mogelijke premieverhogingen of pensioenverlagingen, bijvoorbeeld via een verhoging van de aow", zegt Boven. "Een andere discussie kan gaan over de rekenmethode die pensioenfondsen gebruiken: is die nog wel van deze tijd als we langjarig lage rente verwachten?"

Voor 2016 verwacht Klijnsma nauwelijks kortingen op de pensioenen. Volgens Klijnsma kunnen de mogelijke kortingen voor 2017 over 10 jaar worden uitgesmeerd. "Dat scheelt enorm." Over twee maanden hoopt de staatssecretaris meer duidelijkheid te hebben als de nieuwste cijfers van de DNB bekend zijn.

Gerelateerde artikelen