Personal Finance5 apr '13 11:36Aangepast op 6 apr '13 01:16

'Btw zo snel mogelijk terug naar 19 procent'

Auteur: Thijs Baas

De btw-verhoging naar 21 procent moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid om de consumptieve bestedingen weer een impuls te geven. Dat zegt Marnix van Rij, voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, tegen BNR's Paul van Liempt.

"Het is een heel eenvoudige maatregel voor de staat, maar die is wel op een heel ongelukkig moment genomen: juist op het moment dat de binnenlandse bestedingen zouden moeten aantrekken en de Nederlanders weer meer zouden moeten consumeren, worden ze geconfronteerd met hogere lasten, onder meer door een hogere btw. We zien het gevolg: mensen houden de hand op de knip."

Van Rij erkent dat je moet voorkomen dat er nog meer onduidelijkheid en onrust ontstaat onder consumenten door opnieuw aan de tarieven te morrelen. "Het is wel een kwestie van timing en nogmaals: dat mag geen negatieve consequenties voor het begrotingstekort hebben. Maar het verleden heeft aangetoond dat de consumptie een impuls krijgt als je de btw weer verlaagt tot 19 procent."

Ingewikkelder
Van Rij vindt überhaupt dat het Nederlandse belastingstelsel er de afgelopen decennia alleen maar ingewikkelder op is geworden, alle goede bedoelingen ten spijt. "Ik heb wel begrip voor het feit dat de politiek met veranderingen komt, en dat heeft vooral te maken met de financiële situatie van dit land: als het begrotingstekort oploopt móet het kabinet wel wat doen."

"Er wordt door bijna iedere nieuwe staatssecretaris gezegd: 'ik ga het anders doen'. Kijk je drie of vier jaar later, dan is de wetgeving vele malen complexer geworden. Dus je ziet dat de veranderingen veel te snel gaan, niet goed doordacht zijn. En dat leidt tot enorme problemen in de uitvoering."

De oud-CDA-voorzitter heeft goede hoop dat de adviezen van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen (commissie- Van Dijkhuizen), die orde probeert te scheppen in de wirwar van belastingen, uiteindelijk leiden tot een overzichtelijker belastingstelsel. "Ik denk dat de eerste signalen die ze afgeven goed zijn. Ze willen de inkomstenbelasting verlagen en er twee tarieven van maken. De hypotheekrenteaftrek zal dan ook beperkt moeten worden."

Onhoudbaar stelsel
Door een beperking van de hypotheekrente houden mensen volgens Van Rij meer geld over en kunnen ze zelf bepalen of ze in een duur of minder duur huis willen wonen. En dat is bepaald geen nieuw inzicht. Eind jaren '90 schreef Van Rij zelf al een artikel waarin hij pleitte voor een aanpassing van het 'onhoudbare' stelsel. "Dat was op dat moment goed te combineren met de invoering van een nieuwe wet Inkomstenbelasting."

Maar de politiek reageerde op deze 'weeffouten' door steeds een stukje te veranderen, zodat volgens Van Rij aan het eind geen burger het meer begreep. En dat is een gemiste kans, want in feite is het nu mosterd na de maaltijd. "Zo'n maatregel moet je doorvoeren op een moment dat het economisch goed gaat: mensen moeten toch ergens pijn lijden."

En dan zijn we er nog niet, wat Van Rij betreft. "Je kunt zelfs nog verder gaan en je afvragen waarom we in Nederland 52 procent betalen bij een inkomen boven 55.000 euro. Je kunt ook zeggen dat je de hele woning defiscaliseert. De 10 miljard euro die het kabinet daarmee bespaart kan worden teruggegeven in de vorm van lage belastingtarieven om de economie te stimuleren."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen