Personal Finance12 feb '13 11:05

Kinderen in armoede: meld je!

Auteur: BNR Webredactie

De Kinderombudsman opent een meldpunt voor Nederlandse kinderen die in armoede opgroeien. Kinderen en jongeren uit arme gezinnen kunnen zelf hun verhaal online vertellen.

Kinderombudsman Marc Dullaert hoopt zo meer inzicht te krijgen in welke omstandigheden zij leven. "Het aantal kinderen dat in armoede leeft is veel hoger dan het aantal 55plussers, ook procentueel gezien. Het gaat om 337.000 kinderen, dat is 1 op de 9.'' Volgens Dullaert blijft er in een gezin met twee kinderen soms maar 100 euro per maand over. "Zo'n gezin leeft van een minimumloon, dan gaat er nog de schuldsanering af, de huur en de energie.''

Kinderen kunnen zelf hun verhaal vertellen op de website van de Kinderombudsman. Ook komen er persoonlijke interviews. "We willen graag weten wat kinderen zelf merken van armoede. Is het armoedebeleid van een gemeente effectief? Willen ze wel een sportpas? Wat betekent de armoede voor hen?''

Uitgesloten
Als er weinig geld is in een gezin worden kinderen vaak uitgesloten. "Ze kunnen niet altijd meedoen, zoals bij een verjaardagsfeestje. Maar er zijn ook ergere dingen: soms gaan ze zonder ontbijt naar school, of is er geen geld voor schoolboeken en schoolreisjes.'' Uit voorlopig onderzoek blijkt al dat deze groep kinderen weinig perspectieven ziet. "Ze vragen zich af waarom ze hun best zouden doen op school.''

Met de resultaten van het onderzoek, dat uitgevoerd wordt in samenwerking met het Verwey-Jonker instituut, hoopt Dullaert dat de verschillen tussen gemeenten kleiner worden. "Het zou niet uit moeten maken in welke gemeente je woont.''

Gerelateerde artikelen