Personal Finance3 dec '13 11:54

Kinderen zien ouders als favoriete gesprekspartner over geld

Auteur: Harmen Simon Teunis

Middelbare scholieren praten vaker en steeds meer met ouders over geld dan met vrienden, broers of zussen. Ruim 80 procent van de scholieren praat minimaal een keer per maand met zijn ouders over geld.

Dit blijkt uit het onderzoek Scholieren, geld en de invloed van ouders, van het Nibud. Daarmee is de invloed van ouders als leerbron over geld groter dan die van vrienden of kennissen, zegt Annemarie Koop van het Nibud. "We merken het in de praktijk dat ze meer van hen aannemen. Door er over te praten en te zien hoe ouders met hun geld omgaan, zien we dat ze dat gedrag overnemen."

Tips voor ouders
Koop heeft twee tips voor ouders om alles uit de invloed op het leen- en spaargedrag te halen. "Het allerbelangrijkste is dat ze ook echt over geldzaken praten. Juist omdat ze normen en waarden mee kunnen geven. We zien dat de financiële opvoeding nu heel veel invloed heeft op het financieel gedrag van hun kinderen. Die financiële opvoeding is nog heel goed te sturen, terwijl gedrag moeilijk is aan te passen."

De tweede tip is het geven van het goede voorbeeld. "We zien dat goed voorbeeld goed doet volgen. De invloed is echt veel groter dan ouders vaak denken.”

Ouders moeten dus ook laten zien hoe je goed omgaat met geld. Wellicht geruststellend voor ouders is dat je niet per se met je loonstrookje in de hand alle inkomsten en uitgaven hoeft te laten zien. "Maar wel laten zien dat bepaalde wensen niet altijd haalbaar of niet meteen haalbaar zijn en dat ook ouders daar voor moeten sparen. Het laten zien hoe je bewust met je geld omgaat zodat ze ook leren ook geld te krijgen."

Voor middelbare scholieren kan het bedrag wat zij krijgen, met kleedgeld en zakgeld, nog klein zijn. Maar hoe ouder ze worden, des te meer geld de kinderen uiteindelijk te besteden hebben. "Hoe beter je daar op voorbereid bent, hoe minder snel zij in de financiële problemen zullen komen.”

Gerelateerde artikelen