Personal Finance4 apr '14 19:09

Pensioenfondsen moeten sneller ingrijpen

Auteur: BNR Webredactie

Pensioenfondsen moeten voortaan meteen ingrijpen bij financiële tegenvallers, bijvoorbeeld bij schokken op de beurs of een verder stijgende levensverwachting. Ze mogen dan niet meer wachten met het korten van pensioenen. Wel mogen ze de maatregelen over tien jaar spreiden, zodat ze minder pijnlijk zijn.

Dat staat in een wetsvoorstel voor aanscherping van de pensioenregels, dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vrijdag voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd.

Evenwichtigere verdeling
De nieuwe regels, die begin volgend jaar ingaan, moeten er ook voor zorgen dat de pensioenrisico’s evenwichtiger over de generaties worden verdeeld. Zo mogen financiële meevallers niet vroegtijdig worden uitgedeeld. Daarnaast komen er waarborgen om de pensioenpremies stabiel te houden. Dat is van belang vanwege de loonkosten en de koopkracht.

De aanscherping van het pensioenreglement is nodig om te voorkomen dat pensioenfondsen opnieuw in de problemen komen. Afgelopen jaren moesten veel fondsen hun pensioenuitkering verlagen omdat ze onvoldoende buffers hadden voor de lange termijn.

Grotere buffers
Volgens FD-journalist Nelleke Trappenburg lijkt het voorstel erg op de huidige plannen. “Pensioenfondsen blijven een bepaald pensioen beloven”, zegt ze. “Maar de fondsen moeten grotere buffers aan gaan houden om schokken op te kunnen vangen. Daarbij mogen ze tegenvallers uit gaan smeren over tien jaar.”

Voor gepensioneerden betekent dat het iets langer gaat duren voordat de pensioenen opgehoogd zullen worden met de inflatie, zegt Trappenburg. “Door die hogere buffers moeten ze meer geld gaan aanhouden, dus er blijft minder geld over voor indexatie. Ook worden de regels voor indexatie iets strenger gemaakt.”

Gerelateerde artikelen