Personal Finance11 mrt '13 11:36

Gemiddeld 2100 euro aan zorgnota's uitgekeerd

Auteur: BNR Webredactie

Verzekeraars hebben in 2010 gemiddeld 2100 euro per persoon uitgekeerd voor zorg die valt onder de basisverzekering.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vandaag bekend zijn gemaakt.

Vrouwen kwamen gemiddeld uit op 2200 euro aan zorgkosten, voor mannen lag dat bedrag 220 euro lager. Dat vrouwen 'duurder' zijn, komt doordat zij kosten moeten maken als zij zwanger zijn, bijvoorbeeld de verloskundige of de kraamzorg. Mannen maken op hogere leeftijd meer kosten, omdat zij dan vaker in het ziekenhuis worden opgenomen.

Huisarts
Ziekenhuiszorg is met 54 procent het grootste deel van de zorgkosten uit de basisverzekering. Medicijnen zijn goed voor 15 procent en geestelijke gezondsheidszorg van bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater staan voor 12 procent van de kosten.

Ongeveer 6 procent van het uitgekeerde geld was voor een bezoek uit de huisarts. Huishoudens met de laagste inkomens en mensen van niet-westerse afkomst declareren de meeste zorgkosten. De kosten van de laagste inkomensgroep liggen ongeveer 1,5 keer hoger dan die van de hoogste inkomens.

Gerelateerde artikelen