Personal Finance5 nov '13 07:12

1 op 3 werknemers bereid salaris in te leveren

Auteur: Pieter van den Akker

Een derde van de werknemers wil wel salaris inleveren als dat betekent dat ze hun baan behouden. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris onderzoek van Intermediair en de Nyenrode Business Universiteit. En ook voor een inhoudelijk interessantere baan wil 41 procent van de werknemers best salaris inleveren.

"Ik had in het begin meer verwacht", zegt professor Jaap van Muijen van de Nyenrode Business Universiteit op BNR over het percentage van 33 procent. "Je ziet dat bij een aantal sectoren de werkgelegenheid behoorlijk onder druk staat. Maar tegelijkertijd kun je zeggen: waarom zou je salaris inleveren als je goed bent? Als bedreigd wordt met ontslag, waarom zou je dan salaris inleveren. Je zou er later minder ww van kunnen krijgen."

Huis onder water
Ook zijn er mensen die 'domweg geen salaris meer kúnnen inleveren', aldus Van Muijen. "Denk aan mensen die recent een huis hebben gekocht en van wie het huis onder water staat. Dan heb je ook niet veel ruimte. Al met al valt een derde me mee."

Opvallend is verder, zegt hij, dat 41 procent een substantieel deel van het nettosalaris zou inleveren in ruil voor een meer uitdagende baan. "Als werkgever zou je veel makkelijker op kunnen inspelen door medewerkers meer uitdaging, meer divers werk en meer ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Als compensatie voor het feit dat je op dit moment geen salarisverhoging kan bieden."

Gerelateerde artikelen