Personal Finance12 sep '13 07:33

'Weekers te rooskleurig over pensioenen'

Auteur: Marjan van den Berg

Staatssecretaris Frans Weekers is te positief over de uitkomsten van zijn pensioenhervorming. Dat stelt pensioenadviseur Mercer, die de sommen heeft doorgerekend.

De staatssecretaris van Financiën presenteerde de Kamer een rekensom waaruit zou blijken dat de verlaging van de pensioenpremie niet leidt tot lagere pensioenen.

Volgens Erik van den Doel van Mercer zijn de aannames van Weekers te positief. "Uit de berekeningen van Weekers blijkt dat we rustig kunnen blijven slapen, met een pensioen dat nog tussen de 70 en 100 procent van ons laatste loon is. Uit onze berekeningen komen lagere cijfers."

Mercer komt op een percentage uit van rond de 60, "voor verschillende soorten medewerkers, met verschillende leeftijden en verschillende salarissen". Voor de mensen met een salaris boven een ton valt het percentage nog lager uit.

Meest gunstige situatie
Volgens Van den Doel heeft Weekers geen rekenfouten gemaakt, maar is hij wel uitgegaan van de meest gunstige situatie. "Zo gaat Weekers er in zijn berekening vanuit dat wij allemaal onze diensttijd volledig vol maken tot onze AOW-datum." In veel gevallen loopt het anders, zegt Van den Doel.

Bovendien zijn er factoren waar je als pensioengerechtigde geen enkele invloed op hebt, waarover Weekers ook erg rooskleurig lijkt te denken. Van den Doel: "De indexatie kunnen pensioenfondsen op dit moment niet volledig geven. In de berekening van Weekers is er wel uitgegaan van een volledige correctie voor de prijsinflatie, zowel in het verleden als in de toekomst."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen