Personal Finance22 jan '13 16:20Aangepast op 22 jan '13 17:06

Minder mannen met een baan sinds kredietcrisis

Auteur: BNR Webredactie

Het aantal mannen met een baan neemt sneller af dan het aantal vrouwen met een baan. Dat zegt de OESO, de club van hoog ontwikkelde economieën.

Sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 daalde het aantal mannen met een baan van 75,7 procent naar 73,1 procent. Het aantal vrouwen met een baan is maar gedaald van 57,6 naar 57,1 procent.

Participatiegraag
Dat komt volgens de OESO doordat de participatiegraad, het percentage van mensen actief op de arbeidsmarkt, voor mannen daalde met 0,7 procent terwijl dat voor vrouwen ondanks de crisis steeg met 0,9 procent. Gemiddeld heeft 65 procent van de mensen in de OESO landen een betaalde baan.

In Nederland is de trend nog sterker dan in de andere OESO-landen. Bij ons daalde het aantal mannen met een baan met 3,7 procentpunt en steeg het aantal vrouwen met een baan licht met 0,3 procentpunt. Dat vrouwen inlopen op mannen komt dus vooral doordat mannen sneller ontslagen worden dan vrouwen.

Gerelateerde artikelen